Proverbele  


Capitolul 3
 • Folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii
 • 1 Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima* ta sfaturile mele!
 • * Deut 8:1; Deut 30:16; Deut 30:20;
 • 2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace*.
 • * Ps 119:165;
 • 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le* la gât, scrie-le** pe tăbliţa inimii tale!
 • * Exod 13:9; Deut 6:8; Prov 6:21; Prov 7:3; ** Ier 17:1; 2 Cor 3:3;
 • 4 Şi, astfel, vei căpăta trecere* şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
 • * Ps 111:10; 1 Sam 2:26; Luca 2:52; Fapte 2:47; Rom 14:18;
 • 5 Încrede-te* în Domnul din toată inima ta şi nu** te bizui pe înţelepciunea ta!
 • * Ps 37:3; Ps 37:5; ** Ier 9:23;
 • 6 Recunoaşte-L* în toate căile tale, şi El îţi va netezi** cărările.
 • * 1 Cron 28:9; ** Ier 10:23;
 • 7 Nu te socoti singur* înţelept; teme-te** de Domnul şi abate-te de la rău!
 • * Rom 12:16; ** Iov 1:1; Prov 16:6;
 • 8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor* tale.
 • * Iov 21:24;
 • 9 Cinsteşte* pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău,
 • * Exod 22:29; Exod 23:19; Exod 34:26; Deut 26:2; Mal 3:10; Luca 14:13;
 • 10 căci* atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must.
 • * Deut 28:8;
 • Fericirea şi înţelepciunea adevărată
 • 11 Fiule*, nu dispreţui mustrarea Domnului şi nu te mâhni de pedepsele Lui!
 • * Iov 5:17; Ps 94:12; Evr 12:5; Evr 12:6; Apoc 3:19;
 • 12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte* pe copilul pe care-l iubeşte!
 • * Deut 8:5;
 • 13 Ferice* de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
 • * Prov 8:34; Prov 8:35;
 • 14 Căci câştigul* pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
 • * Iov 28:13; Ps 19:10; Prov 2:4; Prov 8:11; Prov 8:19; Prov 16:16;
 • 15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile* tale nu se pot asemui cu ea.
 • * Mat 13:44;
 • 16 În dreapta ei este o viaţă lungă*; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
 • * Prov 8:18; 1 Tim 4:8;
 • 17 Căile* ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
 • * Mat 11:29; Mat 11:30;
 • 18 Ea este un pom de* viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
 • * Gen 2:9; Gen 3:22;
 • 19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul* pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile;
 • * Ps 104:24; Ps 136:5; Prov 8:27; Ier 10:12; Ier 51:15;
 • 20 prin ştiinţa* Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii** roua.
 • * Gen 1:9; ** Deut 33:28; Iov 36:28;
 • 21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa,
 • 22 căci ele vor fi viaţa sufletului tău şi podoaba* gâtului tău!
 • * Prov 1:9;
 • 23 Atunci* vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
 • * Ps 37:24; Ps 91:11; Ps 91:12; Prov 10:9;
 • 24 Când* te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
 • * Lev 26:6; Ps 3:5; Ps 4:8;
 • 25 Nu te teme nici de spaimă năprasnică*, nici de o năvălire din partea celor răi,
 • * Ps 91:5; Ps 112:7;
 • 26 căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
 • Îndemnuri la o bună vieţuire
 • 27 Nu opri o binefacere* celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
 • * Rom 13:7; Gal 6:10;
 • 28 Nu* zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine”, când ai de unde să dai!
 • * Lev 19:13; Deut 24:15;
 • 29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine!
 • 30 Nu te certa* fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut niciun rău!
 • * Rom 12:18;
 • 31 Nu pizmui pe omul asupritor* şi nu alege niciuna din căile lui!
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 24:1;
 • 32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană*.
 • * Ps 25:14;
 • 33 Blestemul* Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează**.
 • * Lev 26:14; Ps 37:22; Zah 5:4; Mal 2:2; ** Ps 1:3;
 • 34 Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi* le dă har.
 • * Iac 4:6; 1 Pet 3:5;
 • 35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.
  Proverbele, capitolul 3