Proverbele  


Capitolul 31
 • 1 Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura* pe care i-o dădea mama sa.
 • * Prov 30:1;
 • 2 Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun, fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul* juruinţelor mele?
 • * Isa 49:15;
 • 3 Nu-ţi* da femeilor vlaga şi dezmierdările tale celor** ce pierd pe împăraţi.
 • * Prov 5:9; ** Deut 17:17; Neem 13:26; Prov 7:26; Osea 4:11;
 • 4 Nu* se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;
 • * Ecl 10:17;
 • 5 ca* nu cumva, bând, să uite legea şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.
 • * Osea 4:11;
 • 6 Daţi* băuturi tari celui ce piere şi vin celui cu sufletul amărât,
 • * Ps 104:15;
 • 7 ca să bea să-şi uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui.
 • 8 Deschide-ţi* gura pentru cel mut, pentru** pricina tuturor celor părăsiţi!
 • * Iov 29:15; Iov 29:16; ** 1 Sam 19:4; Estera 4:16;
 • 9 Deschide-ţi gura, judecă* cu dreptate şi apără** pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.
 • * Lev 19:10; Deut 1:16; ** Iov 29:12; Isa 1:17; Ier 22:16;
 • 10 Cine poate găsi o femeie* cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
 • * Prov 12:4; Prov 18:22; Prov 19:14;
 • 11 Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri.
 • 12 Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
 • 13 Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
 • 14 Ea este ca o corabie de negoţ: de departe îşi aduce pâinea.
 • 15 Ea se* scoală când este încă noapte şi dă** hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
 • * Rom 12:11; ** Luca 12:42;
 • 16 Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie.
 • 17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
 • 18 Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
 • 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele ei ţin fusul.
 • 20 Ea* îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
 • * Efes 4:28; Evr 13:16;
 • 21 Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
 • 22 Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
 • 23 Bărbatul* ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
 • * Prov 12:4;
 • 24 Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
 • 25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
 • 26 Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
 • 27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
 • 28 Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
 • 29 „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
 • 30 Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
 • 31 Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii!
  Proverbele, capitolul 31