Proverbele  


Capitolul 5
 • Fereşte-te de desfrânare!
 • 1 Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea,
 • 2 ca să fii cu chibzuinţă şi buzele tale să aibă* cunoştinţă.
 • * Mal 2:7;
 • 3 Căci* buzele femeii străine strecoară miere şi cerul gurii ei este mai lunecos** decât untdelemnul,
 • * Prov 2:16; Prov 6:24; ** Ps 55:21;
 • 4 dar* la urmă este amară ca pelinul, ascuţită** ca o sabie cu două tăişuri.
 • * Ecl 7:26; ** Evr 4:12;
 • 5 Picioarele* ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
 • * Prov 7:27;
 • 6 Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
 • 7 Şi acum, fiule, ascultă-mă şi nu te abate de la cuvintele gurii mele:
 • 8 depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
 • 9 ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta şi unui om fără milă anii tăi,
 • 10 ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta şi tu să te trudeşti pentru casa altuia,
 • 11 ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi
 • 12 şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc* certarea şi cum a dispreţuit inima** mea mustrarea?
 • * Prov 1:29; ** Prov 1:25; Prov 12:1;
 • 13 Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
 • 14 Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”
 • 15 Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău!
 • 16 Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?
 • 17 Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine.
 • 18 Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta* tinereţii tale!
 • * Mal 2:14;
 • 19 Cerboaică* iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
 • * Cant 2:9; Cant 4:5; Cant 7:3;
 • 20 Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o* străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?
 • * Prov 2:16; Prov 7:5;
 • 21 Căci* căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui.
 • * 2 Cron 16:9; Iov 31:4; Iov 34:21; Prov 15:3; Ier 16:17; Ier 32:19; Osea 7:2; Evr 4:13;
 • 22 Cel rău este prins în înseşi* nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
 • * Ps 9:15;
 • 23 El va muri din lipsă de înfrânare*, se va poticni din prea multa lui nebunie.
 • * Iov 4:21; Iov 36:12;
  Proverbele, capitolul 5