Proverbele  


Capitolul 6
 • Asupra chezăşiei
 • 1 Fiule, dacă* te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
 • * Prov 11:15; Prov 17:18; Prov 20:16; Prov 22:26; Prov 27:13;
 • 2 dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
 • 3 fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruieşte de el!
 • 4 Nu da* somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
 • * Ps 132:4;
 • 5 Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna păsărarului!…
 • Fereşte-te de lenevie
 • 6 Du-te* la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!
 • * Iov 12:7;
 • 7 Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân,
 • 8 totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de-ale mâncării în timpul secerişului.
 • 9 Până când* vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?
 • * Prov 24:33; Prov 24:34;
 • 10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…
 • 11 Şi sărăcia* vine peste tine ca un hoţ şi lipsa, ca un om înarmat.
 • * Prov 10:4; Prov 13:4; Prov 20:4;
 • Fereşte-te de răutate
 • 12 Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
 • 13 clipeşte* din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
 • * Iov 15:12; Ps 35:19; Prov 10:10;
 • 14 Răutatea este în inima lui, urzeşte* lucruri rele întruna şi stârneşte** certuri.
 • * Mica 2:1; ** Prov 6:19;
 • 15 De aceea, nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit* deodată şi fără leac**.
 • * Ier 19:11; ** 2 Cron 36:16;
 • 16 Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
 • 17 ochii* trufaşi, limba** mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
 • * Ps 18:27; Ps 101:5; ** Ps 120:2; Ps 120:3; Isa 1:15;
 • 18 inima* care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele** care aleargă repede la rău,
 • * Gen 6:5; ** Isa 59:7; Rom 3:15;
 • 19 martorul* mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte** certuri între fraţi.
 • * Ps 27:12; Prov 19:5; ** Prov 6:14;
 • Fereşte-te de preacurvie
 • 20 Fiule*, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
 • * Prov 1:8; Efes 6:1;
 • 21 leagă-le* necurmat la inimă, atârnă-le de gât!
 • * Prov 3:3; Prov 7:3;
 • 22 Ele te vor însoţi* în mersul tău, te vor** păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare.
 • * Prov 3:23; Prov 3:24; ** Prov 2:11;
 • 23 Căci* sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
 • * Ps 19:8; Ps 119:105;
 • 24 Ele te vor feri* de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
 • * Prov 2:16; Prov 5:3; Prov 7:5;
 • 25 N-o* pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei!
 • * Mat 5:28;
 • 26 Căci pentru* o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, şi** femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.
 • * Prov 29:3; ** Gen 39:14; Ezec 13:18;
 • 27 Poate cineva să ia foc în sân fără să i se aprindă hainele?
 • 28 Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi fără să-i ardă picioarele?
 • 29 Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
 • 30 Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame.
 • 31 Şi, dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit*, să dea chiar tot ce are în casă.
 • * Exod 22:1; Exod 22:4;
 • 32 Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este* un om fără minte; singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
 • * Prov 7:7;
 • 33 Nu va avea decât rană şi ruşine şi ocara nu i se va şterge.
 • 34 Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n-are milă în ziua răzbunării;
 • 35 nu se uită la niciun preţ de răscumpărare şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.
  Proverbele, capitolul 6