Proverbele  


Capitolul 7
 • Ispita preacurviei şi urmările ei
 • 1 Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine* la tine sfaturile mele!
 • * Prov 2:1;
 • 2 Ţine* sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile** mele ca lumina ochilor!
 • * Lev 18:5; Prov 4:4; Isa 55:3; ** Deut 32:10;
 • 3 Leagă-le* la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!
 • * Deut 6:8; Deut 11:18; Prov 3:3; Prov 6:21;
 • 4 Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta,
 • 5 ca* să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.
 • * Prov 2:16; Prov 5:3; Prov 6:24;
 • 6 Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele.
 • 7 Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte*.
 • * Prov 6:32; Prov 9:4; Prov 9:16;
 • 8 Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.
 • 9 Era în* amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.
 • * Iov 24:15;
 • 10 Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.
 • 11 Era bună* de gură şi fără astâmpăr; picioarele** nu-i puteau sta acasă:
 • * Prov 9:13; ** 1 Tim 5:13; Tit 2:5;
 • 12 când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.
 • 13 Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi, cu o faţă fără ruşine, i-a zis:
 • 14 „Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.
 • 15 De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut, şi te-am şi găsit.
 • 16 Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi* din Egipt;
 • * Isa 19:9;
 • 17 mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.
 • 18 Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări!
 • 19 Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,
 • 20 a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
 • 21 Tot vorbindu-i*, ea l-a ademenit şi l-a atras cu** buzele ei ademenitoare.
 • * Prov 5:3; ** Ps 12:2;
 • 22 Deodată, a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,
 • 23 ca pasărea* care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
 • * Ecl 9:12;
 • 24 Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele!
 • 25 Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.
 • 26 Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi* mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.
 • * Neem 13:26;
 • 27 Casa* ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.
 • * Prov 2:18; Prov 5:5; Prov 9:18;
  Proverbele, capitolul 7