Proverbele  


Capitolul 8
 • Strigarea înţelepciunii
 • 1 Nu strigă înţelepciunea* şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
 • * Prov 1:20; Prov 9:3;
 • 2 Ea se aşază sus, pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
 • 3 şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
 • 4 „Oamenilor, către voi strig şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
 • 5 Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
 • 6 Ascultaţi, căci am lucruri* mari de spus şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept!
 • * Prov 22:20;
 • 7 Căci gura mea vesteşte adevărul şi buzele mele urăsc minciuna!
 • 8 Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
 • 9 Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
 • 10 Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
 • 11 Căci* înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
 • * Iov 28:15; Ps 19:10; Ps 119:127; Prov 3:14; Prov 3:15; Prov 4:5; Prov 4:7; Prov 16:16;
 • 12 Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
 • 13 Frica* de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria**, purtarea rea şi gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.
 • * Prov 16:6; ** Prov 6:17; Prov 4:24;
 • 14 De la mine vin sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a mea* este puterea.
 • * Ecl 7:19;
 • 15 Prin* mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte.
 • * Dan 2:21; Rom 13:1;
 • 16 Prin mine cârmuiesc dregătorii şi mai-marii, toţi judecătorii pământului.
 • 17 Eu* iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei** ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
 • * 1 Sam 2:30; Ps 91:14; Ioan 14:21; ** Iac 1:5;
 • 18 Cu mine sunt bogăţia* şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.
 • * Prov 3:16; Mat 6:33;
 • 19 Rodul* meu este mai bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.
 • * Prov 3:14; Prov 8:10;
 • 20 Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
 • 21 ca să dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile.
 • Obârşia înţelepciunii
 • 22 Domnul* m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
 • * Prov 3:19; Ioan 1:1;
 • 23 Eu am fost aşezată din* veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
 • * Ps 2:6;
 • 24 Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
 • 25 am fost născută înainte* de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,
 • * Iov 15:7; Iov 15:8;
 • 26 când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.
 • 27 Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
 • 28 când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
 • 29 când* a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile** pământului,
 • * Gen 1:9; Gen 1:10; Iov 38:10; Iov 38:11; Ps 33:7; Ps 104:9; Ier 5:22; ** Iov 38:4;
 • 30 eu eram* meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea** Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
 • * Ioan 1:1; Ioan 1:2; Ioan 1:18; ** Mat 3:17; Col 1:13;
 • 31 jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea* în fiii oamenilor.
 • * Ps 16:3;
 • 32 Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice* de cei ce păzesc căile mele!
 • * Ps 119:1; Ps 119:2; Ps 128:1; Ps 128:2; Luca 11:28;
 • 33 Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu!
 • 34 Ferice* de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele!
 • * Prov 3:13; Prov 3:18;
 • 35 Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa* Domnului.
 • * Prov 12:2;
 • 36 Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă* sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.”
 • * Prov 2:20;
  Proverbele, capitolul 8