Psalmii  


Capitolul 10
 • 1 Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz?
 • 2 Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi şi ei cad* jertfă curselor urzite de el.
 • * Ps 7:16; Ps 9:15; Ps 9:16; Prov 5:22;
 • 3 Căci cel rău se făleşte* cu pofta lui, iar răpitorul** batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul.
 • * Ps 94:4; ** Prov 28:4; Rom 1:32;
 • 4 Cel rău zice cu trufie: „Nu* pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile** lui.
 • * Ps 14:2; ** Ps 14:1; Ps 53:1;
 • 5 Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile* Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ** împotriva tuturor potrivnicilor lui.
 • * Prov 24:7; Isa 26:11; ** Ps 12:5;
 • 6 El zice* în inima lui: „Nu mă clatin, în veci** sunt scutit de nenorocire!”
 • * Ps 30:6; Ecl 8:11; Isa 56:12; ** Apoc 18:7;
 • 7 Gura* îi este plină de blesteme, de înşelătorii şi de vicleşuguri şi sub limbă** are răutate şi fărădelege.
 • * Rom 3:14; ** Iov 20:12; Ps 12:2;
 • 8 Stă la pândă lângă sate şi ucide pe cel nevinovat în locuri* dosnice; ochii lui pândesc** pe cel nenorocit.
 • * Hab 3:14; ** Ps 17:11;
 • 9 Stă* la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină: stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde şi-l trage în laţul lui;
 • * Ps 17:12; Mica 7:2;
 • 10 se îndoaie, se pleacă şi-i cad săracii în gheare!
 • 11 El zice în inima lui: „Dumnezeu uită! Îşi ascunde* Faţa şi în veac nu va vedea!”
 • * Iov 22:13; Ps 73:11; Ps 94:7; Ezec 8:12; Ezec 9:9;
 • 12 Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică* mâna! Nu uita pe cei nenorociţi!
 • * Mica 5:9;
 • 13 Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti?
 • 14 Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă* cel nenorocit şi Tu vii în ajutor orfanului**.
 • * 2 Tim 1:12; 1 Pet 4:19; ** Ps 68:5; Osea 14:3;
 • 15 Zdrobeşte* braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!
 • * Ps 37:17;
 • 16 Domnul* este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.
 • * Ps 29:10; Ps 145:13; Ps 146:10; Ier 10:10; Plang 5:19; Dan 4:34; Dan 6:26; 1 Tim 1:17;
 • 17 Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti* inima, Îţi pleci urechea spre ei,
 • * 1 Cron 29:18;
 • 18 ca să faci* dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.
 • * Ps 82:3; Isa 11:4;
  Psalmii, capitolul 10