Psalmii  


Capitolul 103
 • Un psalm al lui David
 • 1 Binecuvântează, suflete, pe* Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
 • * Ps 103:22; Ps 104:1; Ps 146:1;
 • 2 Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
 • 3 El* îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă** toate bolile tale,
 • * Ps 130:8; Isa 33:24; Mat 9:2; Mat 9:6; Marc 2:5; Marc 2:10; Marc 2:11; Luca 7:47; ** Exod 15:26; Ps 147:3; Ier 17:14;
 • 4 El îţi izbăveşte* viaţa din groapă, El te încununează** cu bunătate şi îndurare;
 • * Ps 34:22; Ps 56:13; ** Ps 5:12;
 • 5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să* întinereşti iarăşi ca vulturul.
 • * Isa 40:31;
 • 6 Domnul face dreptate* şi judecată tuturor celor asupriţi.
 • * Ps 146:7;
 • 7 El Şi-a arătat* căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel.
 • * Ps 147:19;
 • 8 Domnul este îndurător* şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Num 14:18; Deut 5:10; Neem 9:17; Ps 86:15; Ier 32:18;
 • 9 El nu* Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
 • * Ps 30:5; Isa 57:16; Ier 3:5; Mica 7:18;
 • 10 Nu ne face după* păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre,
 • * Ezra 9:13;
 • 11 ci*, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
 • * Ps 57:10; Efes 3:18;
 • 12 cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează* El fărădelegile noastre de la noi.
 • * Isa 43:25; Mica 7:18;
 • 13 Cum* se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
 • * Mal 3:17;
 • 14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce* aminte că suntem ţărână**.
 • * Ps 78:39; ** Gen 3:19; Ecl 12:7;
 • 15 Omul – zilele* lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca** floarea de pe câmp!
 • * Ps 90:5; Ps 90:6; 1 Pet 1:24; ** Iov 14:1; Iov 14:2; Iac 1:10; Iac 1:11;
 • 16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este şi locul* pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
 • * Iov 7:10; Iov 20:9;
 • 17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El şi îndurarea Lui, pentru* copiii copiilor lor,
 • * Exod 20:6;
 • 18 pentru* cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.
 • * Deut 7:9;
 • 19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie* în ceruri şi domnia** Lui stăpâneşte peste tot.
 • * Ps 11:4; ** Ps 47:2; Dan 4:25; Dan 4:34; Dan 4:35;
 • 20 Binecuvântaţi* pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi** poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!
 • * Ps 148:2; ** Mat 6:10; Evr 1:14;
 • 21 Binecuvântaţi* pe Domnul, toate oştirile Lui, robii** Lui, care faceţi voia Lui!
 • * Gen 32:2; Ios 5:14; Ps 68:17; ** Dan 7:9; Dan 7:10; Evr 1:14;
 • 22 Binecuvântaţi* pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează**, suflete, pe Domnul!
 • * Ps 145:10; ** Ps 103:1;
  Psalmii, capitolul 103