Psalmii  


Capitolul 104
 • 1 Binecuvântează, suflete, pe* Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu** eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!
 • * Ps 103:1; Ps 104:35; ** Ps 93:1;
 • 2 Te* înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi** cerurile ca un cort.
 • * Dan 7:9; ** Isa 40:22; Isa 45:12;
 • 3 Cu* apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din** nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
 • * Amos 9:6; ** Isa 19:1; Ps 18:10;
 • 4 Din vânturi Îţi faci* soli şi din flăcări** de foc, slujitori.
 • * Evr 1:7; ** 2 Imp 2:11; 2 Imp 6:17;
 • 5 Tu ai aşezat* pământul pe temeliile lui şi niciodată nu se va clătina.
 • * Iov 26:7; Iov 38:4; Iov 38:6; Ps 24:2; Ps 136:6; Ecl 1:4;
 • 6 Tu îl acoperiseşi cu* adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
 • * Gen 7:19;
 • 7 dar, la ameninţarea Ta, au fugit*, la glasul tunetului Tău, au luat-o la fugă,
 • * Gen 8:1;
 • 8 suindu-se pe munţi* şi coborându-se în văi, până la locul** pe care li-l hotărâseşi Tu.
 • * Gen 8:5; ** Iov 38:10; Iov 38:11;
 • 9 Le-ai pus o margine* pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să** nu se mai întoarcă să acopere pământul.
 • * Iov 26:10; Ps 33:7; Ier 5:22; ** Gen 9:11; Gen 9:15;
 • 10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi şi ele curg printre munţi.
 • 11 Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
 • 12 Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.
 • 13 Din locaşul Tău cel înalt Tu* uzi munţii şi se satură** pământul de rodul lucrărilor Tale.
 • * Ps 147:8; ** Ps 65:9; Ps 65:10; Ier 10:13; Ier 14:22;
 • 14 Tu* faci să crească iarba pentru vite şi verdeţuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană**:
 • * Gen 1:29; Gen 1:30; Gen 3:18; Gen 9:3; Ps 147:8; ** Iov 28:5; Ps 136:25; Ps 147:9;
 • 15 vin*, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima.
 • * Jud 9:13; Ps 23:5; Prov 31:6; Prov 31:7;
 • 16 Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban, pe care* i-a sădit El.
 • * Num 24:6;
 • 17 În ei îşi fac păsările cuiburi, iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;
 • 18 munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri*.
 • * Prov 30:26;
 • 19 El a făcut* luna ca să arate vremurile; soarele ştie** când trebuie să apună.
 • * Gen 1:14; ** Iov 38:12;
 • 20 Tu aduci* întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare,
 • * Isa 45:7;
 • 21 puii* de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.
 • * Iov 38:39; Ioel 1:20;
 • 22 Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor.
 • 23 Dar omul iese la lucrul* său şi la munca lui până seara.
 • * Gen 3:19;
 • 24 Cât* de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul este plin de făpturile Tale.
 • * Prov 3:19;
 • 25 Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari.
 • 26 Acolo, pe ea, umblă corăbiile şi în ea este leviatanul* acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.
 • * Iov 41:1;
 • 27 Toate* aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.
 • * Ps 136:25; Ps 145:15; Ps 147:9;
 • 28 Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.
 • 29 Îţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură; le iei* Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
 • * Iov 34:14; Iov 34:15; Ps 146:4; Ecl 12:7;
 • 30 Îţi trimiţi* Tu suflarea: ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului.
 • * Isa 32:15; Ezec 37:9;
 • 31 În veci să ţină slava Domnului! Să Se* bucure Domnul de lucrările Lui!
 • * Gen 1:31;
 • 32 El priveşte pământul, şi pământul se* cutremură; atinge** munţii, şi ei fumegă.
 • * Hab 3:10; ** Ps 144:5;
 • 33 Voi* cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
 • * Ps 63:4; Ps 146:2;
 • 34 Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.
 • 35 Să piară* păcătoşii de pe pământ şi cei răi să nu mai fie! Binecuvântează**, suflete, pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
 • * Ps 37:38; Prov 2:22; ** Ps 104:1;
  Psalmii, capitolul 104