Psalmii  


Capitolul 105
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi** cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
 • * 1 Cron 16:8-22; Isa 12:4; ** Ps 145:4; Ps 145:5; Ps 145:11;
 • 2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi* despre toate minunile Lui!
 • * Ps 77:12; Ps 119:27;
 • 3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 • 4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi* necurmat Faţa Lui!
 • * Ps 27:8;
 • 5 Aduceţi-vă aminte* de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 • * Ps 77:11;
 • 6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
 • 7 Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile* Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
 • * Isa 26:9;
 • 8 El Îşi aduce* aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
 • * Luca 1:72;
 • 9 de legământul pe* care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
 • * Gen 17:2; Gen 22:16; Gen 26:3; Gen 28:13; Gen 35:11; Luca 1:73; Evr 6:17;
 • 10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
 • 11 zicând: „Ţie* îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”
 • * Gen 13:15; Gen 15:18;
 • 12 Pe atunci*, ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi** străini în ţară;
 • * Gen 34:30; Deut 7:7; Deut 26:5; ** Evr 11:9;
 • 13 mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor,
 • 14 dar n-a dat voie* nimănui să-i asuprească şi a pedepsit** împăraţi din pricina lor.
 • * Gen 35:5; ** Gen 12:17; Gen 20:3; Gen 20:7;
 • 15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei”, a zis El, „şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”
 • 16 A chemat* foametea asupra ţării şi a tăiat** orice mijloc de trai.
 • * Gen 41:54; ** Lev 26:26; Isa 3:1; Ezec 4:16;
 • 17 Le-a trimis* înainte pe un om: Iosif** a fost vândut ca rob.
 • * Gen 45:5; Gen 50:20; ** Gen 37:28; Gen 37:36;
 • 18 I-au strâns picioarele în* lanţuri, l-au pus în fiare
 • * Gen 39:20; Gen 40:15;
 • 19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat Cuvântul* Domnului.
 • * Gen 41:25;
 • 20 Atunci, împăratul a trimis* să-i scoată lanţurile şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
 • * Gen 41:14;
 • 21 L-a* pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,
 • * Gen 41:40;
 • 22 ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
 • 23 Atunci, Israel a venit în Egipt* şi Iacov a locuit în** ţara lui Ham.
 • * Gen 46:6; ** Ps 78:51; Ps 106:22;
 • 24 Domnul* a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
 • * Exod 1:7;
 • 25 Acestora le-a schimbat* inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
 • * Exod 1:8;
 • 26 A trimis* pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe** care-l alesese.
 • * Exod 3:10; Exod 4:12; Exod 4:14; ** Num 16:5; Num 17:5;
 • 27 Prin puterea Lui, ei* au făcut semne minunate în mijlocul lor, au** făcut minuni în ţara lui Ham.
 • * Exod 7-12; Ps 78:43; ** Ps 106:22;
 • 28 A* trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu** fie neascultători la Cuvântul Lui.
 • * Exod 10:22; ** Ps 99:7;
 • 29 Le-a prefăcut* apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.
 • * Exod 7:20; Ps 78:44;
 • 30 Ţara* lor a forfotit de broaşte până în odăile împăraţilor lor.
 • * Exod 8:6; Ps 78:45;
 • 31 El a zis şi au venit muşte otrăvitoare*, păduchi pe tot ţinutul lor.
 • * Exod 8:17; Exod 8:24; Ps 78:45;
 • 32 În* loc de ploaie, le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.
 • * Exod 9:23; Exod 9:25; Ps 78:48;
 • 33 Le-a bătut* viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
 • * Ps 78:47;
 • 34 El a zis* şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
 • * Exod 10:4; Exod 10:13; Exod 10:14; Ps 78:46;
 • 35 care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
 • 36 A* lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga** puterii lor.
 • * Exod 12:29; Ps 78:51; ** Gen 49:3;
 • 37 A scos* pe poporul Său cu argint şi aur şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
 • * Exod 12:35;
 • 38 Egiptenii* s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
 • * Exod 12:33;
 • 39 A* întins un nor ca să-i acopere şi focul ca să lumineze noaptea.
 • * Exod 13:21; Neem 9:12;
 • 40 La* cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine** din cer.
 • * Exod 16:12; Ps 78:18; Ps 78:27; ** Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 41 A deschis* stânca şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
 • * Exod 17:6; Num 20:11; Ps 78:15; Ps 78:16; 1 Cor 10:4;
 • 42 Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul* Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.
 • * Gen 15:14;
 • 43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
 • 44 Le-a* dat pământurile neamurilor şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
 • * Deut 6:10; Deut 6:11; Ios 13:7; Ps 78:55;
 • 45 ca* să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
 • * Deut 4:1; Deut 4:40; Deut 6:21-25;
  Psalmii, capitolul 105