Psalmii  


Capitolul 107
 • CARTEA A CINCEA
 • 1 „Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun**, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • * Ps 106:1; Ps 118:1; Ps 136:1; ** Ps 119:68; Mat 19:17;
 • 2 Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe* care i-a izbăvit El din** mâna vrăjmaşului
 • * Ps 106:10; ** Ps 106:47; Isa 43:5; Isa 43:6; Ier 29:14; Ier 31:8; Ier 31:10; Ezec 39:27; Ezec 39:28;
 • 3 şi pe care i-a strâns din toate ţările: de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la mare.
 • 4 Ei pribegeau prin pustie*, umblau** pe căi neumblate şi nu găseau nicio cetate unde să poată locui.
 • * Ps 107:40; ** Deut 32:10;
 • 5 Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei.
 • 6 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
 • * Ps 107:13; Ps 107:19; Ps 107:28; Ps 50:15; Osea 5:15;
 • 7 i-a călăuzit pe drumul* cel drept, ca să ajungă într-o cetate de locuit.
 • * Ezra 8:21;
 • 8 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:15; Ps 107:21; Ps 107:31;
 • 9 Căci El a potolit* setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.
 • * Ps 34:10; Luca 1:53;
 • 10 Cei ce şedeau* în întuneric şi în umbra morţii trăiau legaţi** în ticăloşie şi în fiare,
 • * Luca 1:79; ** Iov 36:8;
 • 11 pentru că se* răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul** Celui Preaînalt.
 • * Plang 3:42; ** Ps 73:24; Ps 119:24; Luca 7:30; Fapte 20:27;
 • 12 El le-a smerit inima prin suferinţă: au căzut, şi nimeni nu i-a* ajutat.
 • * Ps 22:11; Isa 63:5;
 • 13 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
 • * Ps 107:6; Ps 107:19; Ps 107:28;
 • 14 I-a scos* din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt legăturile.
 • * Ps 68:6; Ps 146:7; Fapte 12:7;
 • 15 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:21; Ps 107:31;
 • 16 Căci El a sfărâmat* porţi de aramă şi a rupt zăvoare de fier.
 • * Isa 45:2;
 • 17 Nebunii, prin* purtarea lor vinovată şi prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.
 • * Plang 3:39;
 • 18 Sufletul* lor se dezgustase de orice hrană şi erau lângă** porţile morţii.
 • * Iov 33:20; ** Iov 33:22; Ps 9:13; Ps 88:3;
 • 19 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
 • * Ps 107:6; Ps 107:13; Ps 107:28;
 • 20 a trimis* Cuvântul Său şi i-a tămăduit**, şi i-a scăpat de groapă.
 • * 2 Imp 20:4; 2 Imp 20:5; Ps 147:15; Ps 147:18; Mat 8:8; ** Ps 30:2; Ps 103:3; Iov 33:28; Iov 33:30; Ps 30:3; Ps 49:15; Ps 56:13; Ps 103:4;
 • 21 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:15; Ps 107:31;
 • 22 Să-I* aducă jertfe de mulţumire şi să** vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
 • * Lev 7:12; Ps 50:14; Ps 116:17; Evr 13:15; ** Ps 9:11; Ps 73:28; Ps 118:17;
 • 23 Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii şi făceau negoţ pe apele cele mari,
 • 24 aceia au văzut lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului.
 • 25 El a zis şi* a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.
 • * Iona 1:4;
 • 26 Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul* le era pierdut în faţa primejdiei.
 • * Ps 22:14; Ps 119:28; Naum 2:10;
 • 27 Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat şi zadarnică le era toată iscusinţa.
 • 28 Atunci*, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
 • * Ps 107:6; Ps 107:13; Ps 107:19;
 • 29 A oprit* furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit.
 • * Ps 89:9; Mat 8:26;
 • 30 Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit şi Domnul i-a dus în limanul dorit.
 • 31 O, de ar lăuda* oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
 • * Ps 107:8; Ps 107:15; Ps 107:21;
 • 32 Să-L înalţe în* adunarea poporului şi să-L laude în adunarea bătrânilor!
 • * Ps 22:22; Ps 22:25; Ps 111:1;
 • 33 El preface* râurile în pustiu şi izvoarele de apă, în pământ uscat,
 • * 1 Imp 17:1; 1 Imp 17:7;
 • 34 ţara* roditoare, în ţară sărată, din pricina răutăţii locuitorilor ei.
 • * Gen 13:10; Gen 14:3; Gen 19:25;
 • 35 Tot El preface* pustiul în iaz şi pământul uscat, în izvoare de ape.
 • * Ps 114:8; Isa 41:18;
 • 36 Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;
 • 37 însămânţează ogoare, sădesc vii şi le culeg roadele.
 • 38 El* îi binecuvântează şi se** înmulţesc nespus şi nu le împuţinează vitele.
 • * Gen 12:2; Gen 17:16; Gen 17:20; ** Exod 1:7;
 • 39 Dacă sunt împuţinaţi* şi apăsaţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă,
 • * 2 Imp 10:32;
 • 40 El* varsă dispreţul peste cei mari şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,
 • * Iov 12:21; Iov 12:24;
 • 41 dar* ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş şi înmulţeşte** familiile ca pe nişte turme.
 • * 1 Sam 2:8; Ps 113:7; Ps 113:8; ** Ps 78:52;
 • 42 Oamenii* fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură, şi orice nelegiuire** îşi închide gura!
 • * Iov 22:19; Ps 52:6; Ps 58:10; ** Iov 5:16; Ps 63:11; Prov 10:11; Rom 3:19;
 • 43 Cine* este înţelept, să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.
 • * Ps 64:9; Ier 9:12; Osea 14:9;
  Psalmii, capitolul 107