Psalmii  


Capitolul 109
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Dumnezeul laudei mele, nu* tăcea!
 • * Ps 83:1;
 • 2 Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea şi înşelătoare, îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,
 • 3 mă înconjoară cu cuvântări pline de ură şi se războiesc cu mine fără* temei.
 • * Ps 35:7; Ps 69:4; Ioan 15:25;
 • 4 Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune.
 • 5 Ei* îmi întorc rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.
 • * Ps 35:7; Ps 35:12; Ps 38:20;
 • 6 Pe vrăjmaşul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău şi un pârâş* să stea la dreapta lui!
 • * Zah 3:1;
 • 7 Când va fi judecat, să fie găsit vinovat şi rugăciunea* lui să treacă drept un păcat!
 • * Prov 28:9;
 • 8 Puţine să-i fie zilele la număr şi slujba să i-o ia altul*!
 • * Fapte 1:20;
 • 9 Să-i rămână copiii orfani* şi nevastă-sa văduvă!
 • * Exod 22:24;
 • 10 Copiii lui să umble fără niciun căpătâi şi să cerşească, să-şi caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!
 • 11 Cel ce l-a împrumutat* să-i pună mâna pe tot ce are şi străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!
 • * Iov 5:5; Iov 18:9;
 • 12 Nimeni să nu mai ţină la el şi nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!
 • 13 Urmaşii lui să fie nimiciţi* şi să li se stingă numele** în neamul următor!
 • * Iov 18:19; Ps 37:28; ** Prov 10:7;
 • 14 Nelegiuirea* părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului şi să nu se** şteargă păcatul mamei lui!
 • * Exod 20:5; ** Neem 4:5; Ier 18:23;
 • 15 Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le şteargă* pomenirea de pe pământ,
 • * Iov 18:17; Ps 34:16;
 • 16 pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită*!
 • * Ps 34:18;
 • 17 Îi plăcea* blestemul: să cadă asupra lui! Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!
 • * Prov 14:14; Ezec 35:6;
 • 18 Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrunde* ca apa înăuntrul lui, ca untdelemnul în oase!
 • * Num 5:22;
 • 19 De aceea, să-i slujească de veşmânt ca să se acopere, de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!
 • 20 Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmaşilor mei şi a celor ce vorbesc cu răutate de mine!
 • 21 Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta; izbăveşte-mă!
 • 22 Sunt nenorocit şi lipsit şi îmi e rănită inima înăuntrul meu.
 • 23 Pier ca* umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă.
 • * Ps 102:11; Ps 144:4;
 • 24 Mi-au slăbit genunchii* de post şi mi s-a sleit trupul de slăbiciune.
 • * Evr 12:12;
 • 25 Am ajuns de ocara* lor; când mă privesc ei, dau din cap.
 • * Ps 22:6; Ps 22:7; Mat 27:39;
 • 26 Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta!
 • 27 Şi* să ştie că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!
 • * Iov 37:7;
 • 28 Măcar că ei blestemă*, Tu binecuvântează; măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul** Tău se va bucura.
 • * 2 Sam 16:11; 2 Sam 16:12; ** Isa 65:14;
 • 29 Potrivnicii* mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu ruşinea lor cum se acoperă cu o manta!
 • * Ps 35:26; Ps 132:18;
 • 30 Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl* voi mări în mijlocul mulţimii,
 • * Ps 35:18; Ps 111:1;
 • 31 căci El* stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.
 • * Ps 16:8; Ps 73:23; Ps 110:5; Ps 121:5;
  Psalmii, capitolul 109