Psalmii  


Capitolul 110
 • Un psalm al lui David
 • 1 Domnul* a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
 • * Ps 45:6; Ps 45:7; Mat 22:44; Marc 12:36; Luca 20:42; Fapte 2:34; 1 Cor 15:25; Evr 1:13; 1 Pet 3:22;
 • 2 Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”
 • 3 Poporul* Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea; cu** podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
 • * Jud 5:2; ** Ps 96:9;
 • 4 Domnul a jurat şi nu-I* va părea rău: „Tu** eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.”
 • * Num 23:19; ** Evr 5:6; Evr 6:20; Evr 7:17; Evr 7:21; Zah 6:13;
 • 5 Domnul, de la* dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în** ziua mâniei Lui.
 • * Ps 16:8; ** Ps 2:5; Ps 2:12; Rom 2:5; Apoc 11:18;
 • 6 El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte* capete pe toată întinderea ţării.
 • * Ps 68:21; Hab 3:13;
 • 7 El bea din* pârâu în timpul mersului, de** aceea Îşi înalţă capul.
 • * Jud 7:5; Jud 7:6; ** Isa 53:12;
  Psalmii, capitolul 110