Psalmii  


Capitolul 112
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Ferice* de omul care se teme de Domnul şi care** are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
 • * Ps 128:1; ** Ps 119:16; Ps 119:35; Ps 119:47; Ps 119:70; Ps 119:143;
 • 2 Sămânţa lui va fi puternică* pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
 • * Ps 25:13; Ps 37:26; Ps 102:28;
 • 3 El are în casă bogăţie* şi belşug şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci.
 • * Mat 6:33;
 • 4 Celui fără prihană îi răsare o lumină* în întuneric, el este milostiv, îndurător şi drept.
 • * Iov 11:17; Ps 97:11;
 • 5 Ce bine-i* merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele** după dreptate!
 • * Ps 37:26; Luca 6:35; ** Efes 5:15; Col 4:5;
 • 6 Căci el nu se clatină niciodată*; pomenirea** celui neprihănit ţine în veci.
 • * Ps 15:5; ** Prov 10:7;
 • 7 El nu se teme de* veşti rele, ci inima** lui este tare, încrezătoare în Domnul.
 • * Prov 1:33; ** Ps 57:7; Ps 64:10;
 • 8 Inima îi este mângâiată, n-are* nicio teamă, până ce îşi vede** împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
 • * Prov 1:33; ** Ps 59:10; Ps 118:7;
 • 9 El este* darnic, dă celor lipsiţi; milostenia** lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
 • * 2 Cor 9:9; ** Deut 24:13; Ps 112:3; Ps 75:10;
 • 10 Cel rău* vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi** şi se topeşte. Poftele†† celor răi rămân neîmplinite.
 • * Luca 13:28; ** Ps 37:12; Ps 58:7; Ps 58:8; †† Prov 10:28; Prov 11:7;
  Psalmii, capitolul 112