Psalmii  


Capitolul 113
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi*, lăudaţi Numele Domnului!
 • * Ps 135:1;
 • 2 Fie* Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
 • * Dan 2:20;
 • 3 De la* răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat!
 • * Isa 59:19; Mal 1:11;
 • 4 Domnul este înălţat* mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de** ceruri.
 • * Ps 79:9; Ps 99:2; ** Ps 8:1;
 • 5 Cine* este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus?
 • * Ps 89:6;
 • 6 El* Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
 • * Ps 11:4; Ps 138:6; Isa 57:15;
 • 7 El* ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
 • * 1 Sam 2:8; Ps 107:41;
 • 8 ca să-i* facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai-marii poporului Său.
 • * Iov 36:7;
 • 9 El* dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!
 • * 1 Sam 2:5; Ps 68:6; Isa 54:1; Gal 4:27;
  Psalmii, capitolul 113