Psalmii  


Capitolul 118
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * 1 Cron 16:8; 1 Cron 16:34; Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 136:1;
 • 2 * zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • * Ps 115:9;
 • 3 Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • 4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • 5 În* mijlocul strâmtorării, am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la** larg.
 • * Ps 120:1; ** Ps 18:19;
 • 6 Domnul* este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
 • * Ps 27:1; Ps 56:4; Ps 56:11; Ps 146:5; Isa 51:12; Evr 13:6;
 • 7 Domnul* este ajutorul meu şi mă bucur când îmi văd** împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
 • * Ps 54:4; ** Ps 59:10;
 • 8 Mai* bine este să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om;
 • * Ps 40:4; Ps 62:8; Ps 62:9; Ier 17:5; Ier 17:7;
 • 9 mai* bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.
 • * Ps 146:3;
 • 10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • 11 Mă înconjurau*, m-au împresurat, dar, în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • * Ps 88:17;
 • 12 M-au înconjurat ca* nişte albine: se sting ca** un foc de spini; în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • * Deut 1:44; ** Ecl 7:6; Naum 1:10;
 • 13 Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
 • 14 Domnul este tăria* mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
 • * Exod 15:2; Isa 12:2;
 • 15 Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
 • 16 Dreapta* Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
 • * Exod 15:6;
 • 17 Nu* voi muri, ci voi trăi şi voi** povesti lucrările Domnului.
 • * Ps 6:5; Hab 1:12; ** Ps 73:28;
 • 18 Domnul m-a pedepsit*, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
 • * 2 Cor 6:9;
 • 19 Deschideţi-mi* porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul!
 • * Isa 26:2;
 • 20 Iată* poarta Domnului: pe** ea intră cei neprihăniţi.
 • * Ps 24:7; ** Isa 35:8; Apoc 21:27; Apoc 22:14; Apoc 22:15;
 • 21 Te laud pentru că m-ai* ascultat, pentru că m-ai** mântuit!
 • * Ps 116:1; ** Ps 118:14;
 • 22 Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
 • * Mat 21:42; Marc 12:10; Luca 20:17; Fapte 4:11; Efes 2:20; 1 Pet 2:4; 1 Pet 2:7;
 • 23 Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
 • 24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
 • 25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
 • 26 Binecuvântat* să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
 • * Mat 21:9; Mat 23:39; Marc 11:9; Luca 19:38; Zah 4:7;
 • 27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează*. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
 • * Estera 8:16; 1 Pet 2:9;
 • 28 Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule*, Te voi preamări.
 • * Exod 15:2; Isa 25:1;
 • 29 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 118:1;
  Psalmii, capitolul 118