Psalmii  


Capitolul 119
 • 1 Ferice de cei fără prihană în calea lor, care* umblă întotdeauna după Legea Domnului!
 • * Ps 128:1;
 • 2 Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
 • 3 care* nu săvârşesc nicio nelegiuire şi umblă în căile Lui!
 • * 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 5:18;
 • 4 Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.
 • 5 O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
 • 6 Atunci* nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
 • * Iov 22:26; 1 Ioan 2:28;
 • 7 Te voi lăuda* cu inimă neprihănită când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
 • * Ps 119:171;
 • 8 Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!
 • 9 Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
 • 10 Te* caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat** de la poruncile Tale.
 • * 2 Cron 15:15; ** Ps 119:21; Ps 119:118;
 • 11 Strâng Cuvântul Tău în* inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
 • * Ps 37:31; Luca 2:19; Luca 2:51;
 • 12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă* orânduirile Tale!
 • * Ps 119:26; Ps 119:33; Ps 119:64; Ps 119:68; Ps 119:108; Ps 119:124; Ps 119:135; Ps 25:4;
 • 13 Cu buzele mele vestesc* toate hotărârile gurii Tale.
 • * Ps 34:11;
 • 14 Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
 • 15 Mă gândesc* adânc la poruncile Tale şi cărările Tale le am sub ochi.
 • * Ps 1:2; Ps 119:23; Ps 119:48; Ps 119:78;
 • 16 Mă desfătez* în orânduirile Tale şi nu uit Cuvântul Tău.
 • * Ps 1:2; Ps 119:35; Ps 119:47; Ps 119:70; Ps 119:77;
 • 17 * bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc Cuvântul Tău!
 • * Ps 116:7;
 • 18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
 • 19 Sunt un străin* pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!
 • * Gen 47:9; 1 Cron 29:15; Ps 39:12; 2 Cor 5:6; Evr 11:13;
 • 20 Totdeauna mi se topeşte* sufletul de dor după legile Tale.
 • * Ps 42:1; Ps 42:2; Ps 63:1; Ps 84:2; Ps 119:40; Ps 119:131;
 • 21 Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se* rătăcesc de la poruncile Tale.
 • * Ps 119:10; Ps 119:110; Ps 119:118;
 • 22 Ridică* de pe mine ocara şi dispreţul, căci păzesc învăţăturile Tale!
 • * Ps 39:8;
 • 23 Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă* adânc la orânduirile Tale.
 • * Ps 119:15;
 • 24 Învăţăturile* Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
 • * Ps 119:77; Ps 119:92;
 • 25 Sufletul meu este lipit* de ţărână: înviorează-mă** după făgăduinţa Ta!
 • * Ps 44:25; ** Ps 119:40; Ps 143:11;
 • 26 Eu îmi istorisesc căile şi Tu mă asculţi: învaţă-mă* orânduirile Tale!
 • * Ps 119:12; Ps 25:4; Ps 27:11; Ps 86:11;
 • 27 Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale şi voi* cugeta la lucrurile Tale cele minunate!
 • * Ps 145:5; Ps 145:6;
 • 28 Îmi plânge sufletul* de durere: ridică-mă, după Cuvântul Tău!
 • * Ps 107:26;
 • 29 Depărtează-mă de calea necredincioşiei către Tine şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!
 • 30 Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
 • 31 Mă ţin de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
 • 32 Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la* larg.
 • * 1 Imp 4:29; Isa 60:5; 2 Cor 6:11;
 • 33 Învaţă-mă*, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până** la sfârşit!
 • * Ps 119:12; ** Ps 119:112; Mat 10:22; Apoc 2:26;
 • 34 Dă-mi* pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!
 • * Ps 119:73; Prov 2:6; Iac 1:5;
 • 35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place* de ea!
 • * Ps 119:16;
 • 36 Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig*!
 • * Ezec 33:31; Marc 7:21; Marc 7:22; Luca 12:15; 1 Tim 6:10; Evr 13:5;
 • 37 Abate-mi* ochii de la vederea** lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!
 • * Isa 33:15; ** Prov 23:5; Ps 119:40;
 • 38 Împlineşte-Ţi* făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
 • * 2 Sam 7:25;
 • 39 Depărtează de la mine ocara de care mă tem! Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
 • 40 Iată, doresc* să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc** în neprihănirea cerută de Tine!
 • * Ps 119:20; ** Ps 119:25; Ps 119:37; Ps 119:88; Ps 119:107; Ps 119:149; Ps 119:156; Ps 119:159;
 • 41 Să vină*, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!
 • * Ps 106:4; Ps 119:77;
 • 42 Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte, căci mă încred în Cuvântul Tău.
 • 43 Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.
 • 44 Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie.
 • 45 Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.
 • 46 Voi* vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul.
 • * Ps 138:1; Mat 10:18; Mat 10:19; Fapte 26:1; Fapte 26:2;
 • 47 Mă desfătez* în poruncile Tale, căci le iubesc.
 • * Ps 119:16;
 • 48 Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, şi vreau să mă gândesc* adânc la orânduirile Tale.
 • * Ps 119:15;
 • 49 Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun* nădejdea!
 • * Ps 119:74; Ps 119:81; Ps 119:147;
 • 50 Aceasta este mângâierea* mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
 • * Rom 15:4;
 • 51 Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri*, totuşi eu nu mă abat** de la Legea Ta.
 • * Ier 20:7; ** Iov 23:11; Ps 44:18; Ps 119:157;
 • 52 Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne, şi mă mângâi.
 • 53 M-apucă o mânie* aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta.
 • * Ezra 9:3;
 • 54 Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele.
 • 55 Noaptea îmi aduc* aminte de Numele Tău, Doamne, şi păzesc Legea Ta.
 • * Ps 63:6;
 • 56 Aşa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale.
 • 57 Partea* mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.
 • * Ps 16:5; Ier 10:16; Plang 3:24;
 • 58 Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după* făgăduinţa Ta!
 • * Ps 119:41;
 • 59 Mă gândesc* la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.
 • * Luca 15:17; Luca 15:18;
 • 60 Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.
 • 61 Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit Legea Ta.
 • 62 Mă scol la* miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte.
 • * Fapte 16:25;
 • 63 Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
 • 64 Pământul, Doamne, este plin de bunătatea* Ta; învaţă-mă orânduirile Tale!
 • * Ps 33:5;
 • 65 Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduinţa Ta.
 • 66 Învaţă-mă* să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale!
 • * Ps 119:12; Ps 119:25;
 • 67 Până* ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău.
 • * Ps 119:71; Ier 31:18; Ier 31:19; Evr 12:11;
 • 68 Tu eşti bun* şi binefăcător: învaţă-mă** orânduirile Tale!
 • * Ps 106:1; Ps 107:1; Mat 19:17; ** Ps 119:12; Ps 119:25;
 • 69 Nişte îngâmfaţi urzesc* neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
 • * Iov 13:4; Ps 109:2;
 • 70 Inima lor este nesimţitoare* ca grăsimea, dar eu mă desfătez în** Legea Ta.
 • * Ps 17:10; Isa 6:10; Fapte 28:27; ** Ps 119:35;
 • 71 Este spre* binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.
 • * Ps 119:67; Evr 12:10; Evr 12:11;
 • 72 Mai* mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
 • * Ps 119:127; Ps 19:10; Prov 8:10; Prov 8:11; Prov 8:19;
 • 73 Mâinile* Tale m-au făcut şi m-au întocmit; dă-mi pricepere**, ca să învăţ poruncile Tale!
 • * Iov 10:8; Ps 100:3; Ps 138:8; Ps 139:14; ** Ps 119:34; Ps 119:144;
 • 74 Cei* ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele** Tale.
 • * Ps 34:2; ** Ps 119:49; Ps 119:147;
 • 75 Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte: din* credincioşie m-ai smerit.
 • * Evr 12:10;
 • 76 Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere, cum ai făgăduit robului Tău!
 • 77 Să vină* peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea** Ta este desfătarea mea.
 • * Ps 119:41; ** Ps 119:24; Ps 119:47; Ps 119:174;
 • 78 Să fie înfruntaţi* îngâmfaţii care mă asupresc fără** temei! Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale.
 • * Ps 25:3; ** Ps 119:86; Ps 119:23;
 • 79 Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc învăţăturile Tale!
 • 80 Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine!
 • 81 Îmi tânjeşte* sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa** Ta.
 • * Ps 73:26; Ps 84:2; ** Ps 119:74; Ps 119:114;
 • 82 Mi se topesc* ochii după făgăduinţa Ta şi zic: „Când mă vei mângâia?”
 • * Ps 119:123; Ps 69:3;
 • 83 Căci am ajuns* ca un burduf pus în fum, totuşi nu uit orânduirile Tale.
 • * Iov 30:30;
 • 84 Care* este numărul zilelor robului Tău? Când** vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
 • * Ps 39:4; ** Apoc 6:10;
 • 85 Nişte îngâmfaţi* sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea Ta.
 • * Ps 35:7; Prov 16:27;
 • 86 Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc* fără** temei: ajută-mă!
 • * Ps 119:78; ** Ps 35:19; Ps 38:19;
 • 87 Gata, gata să mă doboare şi să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
 • 88 Înviorează-mă* după bunătatea Ta, ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!
 • * Ps 119:40;
 • 89 Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în* veci în ceruri.
 • * Ps 89:2; Mat 24:34; Mat 24:35; 1 Pet 1:25;
 • 90 Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
 • 91 După legile* Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
 • * Ier 33:25;
 • 92 Dacă n-ar fi fost Legea* Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea.
 • * Ps 119:24;
 • 93 Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi.
 • 94 Al Tău sunt: mântuieşte-mă, căci caut poruncile Tale!
 • 95 Nişte răi mă aşteaptă ca să mă piardă, dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.
 • 96 Văd că tot* ce este desăvârşit are margini, poruncile Tale însă sunt fără margini.
 • * Mat 5:18; Mat 24:35;
 • 97 Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc* la ea.
 • * Ps 1:2;
 • 98 Poruncile Tale mă fac mai înţelept* decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.
 • * Deut 4:6; Deut 4:8;
 • 99 Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci* mă gândesc la învăţăturile Tale.
 • * 2 Tim 3:15;
 • 100 Am mai* multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale.
 • * Iov 32:7-9;
 • 101 Îmi ţin* piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.
 • * Prov 1:15;
 • 102 Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi.
 • 103 Ce* dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!
 • * Ps 19:10; Prov 8:11;
 • 104 Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc* orice cale a minciunii.
 • * Ps 119:128;
 • 105 Cuvântul Tău este o candelă* pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.
 • * Prov 6:23;
 • 106 Jur*, şi mă voi ţine de jurământ, că voi păzi legile Tale cele drepte.
 • * Neem 10:29;
 • 107 Sunt foarte amărât: înviorează-mă*, Doamne, după Cuvântul Tău!
 • * Ps 119:88;
 • 108 Primeşte, Doamne, simţămintele* pe care le spune gura mea şi învaţă-mă** legile Tale!
 • * Osea 14:2; Evr 13:15; ** Ps 119:12; Ps 119:26;
 • 109 Viaţa* îmi este necurmat în primejdie, şi totuşi nu uit Legea Ta.
 • * Iov 13:14;
 • 110 Nişte răi îmi întind* curse, dar eu nu** mă rătăcesc de la poruncile Tale.
 • * Ps 140:5; Ps 141:9; ** Ps 119:10; Ps 119:21;
 • 111 Învăţăturile Tale sunt moştenirea* mea de veci, căci ele** sunt bucuria inimii mele.
 • * Deut 33:4; ** Ps 119:77; Ps 119:92; Ps 119:174;
 • 112 Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale, totdeauna şi până* la sfârşit.
 • * Ps 119:33;
 • 113 Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.
 • 114 Tu eşti adăpostul* şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa** Ta.
 • * Ps 32:7; Ps 91:1; ** Ps 119:81;
 • 115 Depărtaţi-vă* de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
 • * Ps 6:8; Ps 139:19; Mat 7:23;
 • 116 Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc şi nu mă lăsa* de ruşine în nădejdea mea!
 • * Ps 25:2; Rom 5:5; Rom 9:33; Rom 10:11;
 • 117 Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat şi să mă veselesc neîncetat de orânduirile Tale!
 • 118 Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se depărtează* de orânduirile Tale, căci înşelătoria lor este zadarnică.
 • * Ps 119:21;
 • 119 Ca* spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ, de aceea eu iubesc învăţăturile Tale.
 • * Ezec 22:18;
 • 120 Mi se înfioară carnea* de frica Ta şi mă tem de judecăţile Tale.
 • * Hab 3:16;
 • 121 Păzesc legea şi dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
 • 122 Ia sub ocrotirea* Ta binele robului Tău şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
 • * Evr 7:22;
 • 123 Mi se topesc ochii* după mântuirea Ta şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
 • * Ps 119:81; Ps 119:82;
 • 124 Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă* orânduirile Tale!
 • * Ps 119:12;
 • 125 Eu sunt robul* Tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale!
 • * Ps 116:16;
 • 126 Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă Legea Ta.
 • 127 De aceea*, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat.
 • * Ps 119:72; Ps 19:10; Prov 8:11;
 • 128 De aceea, găsesc drepte toate poruncile Tale şi urăsc* orice cale a minciunii.
 • * Ps 119:104;
 • 129 Învăţăturile Tale sunt minunate, de aceea le păzeşte sufletul meu.
 • 130 Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere* celor fără răutate.
 • * Ps 19:7; Prov 1:4;
 • 131 Deschid gura şi oftez, căci sunt* lacom după poruncile Tale.
 • * Ps 119:20;
 • 132 Întoarce-Ţi* Faţa spre mine şi ai milă de mine, după** obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!
 • * Ps 106:4; ** 2 Tes 1:6; 2 Tes 1:7;
 • 133 Întăreşte-mi* paşii în Cuvântul Tău şi nu** lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!
 • * Ps 17:5; ** Ps 19:13; Rom 6:12;
 • 134 Izbăveşte-mă de* asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!
 • * Luca 1:74;
 • 135 Fă să strălucească Faţa* Ta peste robul Tău şi învaţă-mă** orânduirile Tale!
 • * Ps 4:6; ** Ps 119:12; Ps 119:26;
 • 136 Ochii îmi varsă şiroaie* de ape, pentru că Legea Ta nu este păzită.
 • * Ier 9:1; Ier 14:17; Ezec 9:4;
 • 137 Tu eşti drept*, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană.
 • * Ezra 9:15; Neem 9:33; Ier 12:1; Dan 9:7;
 • 138 Tu Îţi întemeiezi învăţăturile* pe dreptate şi pe cea mai mare credincioşie.
 • * Ps 19:7-9;
 • 139 Râvna* mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
 • * Ps 69:9; Ioan 2:17;
 • 140 Cuvântul Tău este cu totul încercat*, şi robul Tău îl iubeşte.
 • * Ps 12:6; Ps 18:30; Ps 19:8; Prov 30:5;
 • 141 Sunt mic şi dispreţuit, dar nu uit poruncile Tale.
 • 142 Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul*.
 • * Ps 119:151; Ps 19:9; Ioan 17:17;
 • 143 Necazul şi strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea* mea.
 • * Ps 119:77;
 • 144 Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere*, ca să trăiesc!
 • * Ps 119:34; Ps 119:73; Ps 119:169;
 • 145 Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale!
 • 146 Te chem: mântuieşte-mă, ca să păzesc învăţăturile Tale!
 • 147 O iau înaintea* zorilor şi strig; nădăjduiesc** în făgăduinţele Tale.
 • * Ps 5:3; Ps 88:13; Ps 130:6; ** Ps 119:74;
 • 148 O iau înaintea* străjilor de noapte şi deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău.
 • * Ps 63:1; Ps 63:6;
 • 149 Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta, înviorează-mă*, Doamne, după judecata Ta!
 • * Ps 119:40; Ps 119:154;
 • 150 Se apropie cei ce urmăresc mişelia şi se depărtează de Legea Ta.
 • 151 Dar Tu eşti aproape*, Doamne, şi** toate poruncile Tale sunt adevărul.
 • * Ps 145:18; ** Ps 119:142;
 • 152 De multă vreme ştiu, din învăţăturile Tale, că le-ai aşezat pentru* totdeauna.
 • * Luca 21:33;
 • 153 Vezi-mi* ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta!
 • * Plang 5:1;
 • 154 Apără-mi* pricina şi răscumpără-mă, înviorează-mă**, după făgăduinţa Ta!
 • * 1 Sam 24:15; Ps 35:1; Mica 7:9; ** Ps 119:40;
 • 155 Mântuirea este departe* de cei răi, căci ei nu caută orânduirile Tale.
 • * Iov 5:4;
 • 156 Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă* după judecăţile Tale!
 • * Ps 119:149;
 • 157 Mulţi sunt prigonitorii şi potrivnicii mei, dar nu* mă depărtez de învăţăturile Tale.
 • * Ps 44:18; Ps 119:51;
 • 158 Văd cu scârbă* pe cei necredincioşi Ţie, care nu păzesc Cuvântul Tău.
 • * Ps 119:136; Ezec 9:4;
 • 159 Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă*, Doamne, după bunătatea Ta!
 • * Ps 119:88;
 • 160 Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
 • 161 Nişte* voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
 • * 1 Sam 24:11; 1 Sam 24:14; 1 Sam 26:18; Ps 119:23;
 • 162 Mă bucur de Cuvântul Tău ca cel ce găseşte o mare pradă.
 • 163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.
 • 164 De şapte ori pe zi Te laud din pricina legilor Tale celor drepte.
 • 165 Multă* pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.
 • * Prov 3:2; Isa 32:17;
 • 166 Eu nădăjduiesc* în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.
 • * Gen 49:18; Ps 119:174;
 • 167 Sufletul meu ţine învăţăturile Tale şi le iubesc mult de tot!
 • 168 Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale, căci* toate căile mele sunt înaintea Ta.
 • * Prov 5:21;
 • 169 Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere*, după făgăduinţa Ta!
 • * Ps 119:144;
 • 170 Să ajungă cererea mea până la Tine! Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!
 • 171 Buzele* mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!
 • * Ps 119:7;
 • 172 Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!
 • 173 Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am* ales poruncile Tale!
 • * Ios 24:22; Prov 1:29; Luca 10:42;
 • 174 Suspin* după mântuirea Ta, Doamne, şi Legea** Ta este desfătarea mea.
 • * Ps 119:166; ** Ps 119:16; Ps 119:24; Ps 119:47; Ps 119:77; Ps 119:111;
 • 175 Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude, şi judecăţile Tale să mă sprijine!
 • 176 Rătăcesc* ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale!
 • * Isa 53:6; Luca 15:4; 1 Pet 2:25;
  Psalmii, capitolul 119