Psalmii  


Capitolul 12
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat pe harpa cu opt coarde.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi*, pier credincioşii dintre fiii oamenilor!
 • * Isa 57:1; Mica 7:2;
 • 2 Oamenii îşi spun minciuni* unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare**, vorbesc cu inimă prefăcută.
 • * Ps 10:7; ** Ps 28:3; Ps 62:4; Ier 9:8; Rom 16:18;
 • 3 Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie*,
 • * 1 Sam 2:3; Ps 17:10; Dan 7:8; Dan 7:25;
 • 4 pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
 • 5 „Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol* şi aduc mântuire celor obijduiţi**.”
 • * Exod 3:7; Exod 3:8; Isa 33:10; ** Ps 10:5;
 • 6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte* curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţit de şapte ori.
 • * 2 Sam 22:31; Ps 18:30; Ps 19:8; Ps 119:140; Prov 30:5;
 • 7 Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
 • 8 Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.
  Psalmii, capitolul 12