Psalmii  


Capitolul 121
  • O cântare a treptelor
  • 1 Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
  • 2 Ajutorul* îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
  • * Ps 124:8;
  • 3 Da, El nu* va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu** va dormita.
  • * 1 Sam 2:9; Prov 3:23; Prov 3:26; ** Ps 127:1; Isa 27:3;
  • 4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
  • 5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra* ta pe mâna ta cea** dreaptă.
  • * Isa 25:4; ** Ps 16:8; Ps 109:31;
  • 6 De aceea nu te va bate soarele* ziua, nici luna noaptea.
  • * Ps 91:5; Isa 49:10; Apoc 7:16;
  • 7 Domnul te va păzi* de orice rău, îţi va păzi sufletul.
  • * Ps 41:2; Ps 97:10; Ps 145:20;
  • 8 Domnul te va păzi* la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.
  • * Deut 28:6; Prov 2:8; Prov 3:6;
  Psalmii, capitolul 121