Psalmii  


Capitolul 132
 • O cântare a treptelor
 • 1 Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
 • 2 Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut* următoarea juruinţă Puternicului** lui Iacov:
 • * Ps 65:1; ** Gen 49:24;
 • 3 „Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
 • 4 nu* voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele
 • * Prov 6:4;
 • 5 până nu voi găsi* un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.”
 • * Fapte 7:46;
 • 6 Iată, am auzit vorbindu-se despre el la* Efrata, l-am găsit** în ogorul Iaar…
 • * 1 Sam 17:12; ** 1 Sam 7:1; 1 Cron 13:5;
 • 7 „Haidem la locuinţa Lui, să* ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!…
 • * Ps 5:7; Ps 99:5;
 • 8 Scoală-Te*, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul** măreţiei Tale!
 • * Num 10:35; 2 Cron 6:41; 2 Cron 6:42; ** Ps 78:61;
 • 9 Preoţii Tăi să se îmbrace* în neprihănire şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie!
 • * Iov 39:14; Ps 132:16; Isa 61:10;
 • 10 Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău!”
 • 11 Domnul* a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din** trupul tău.
 • * Ps 89:3; ** 2 Sam 7:12; 1 Imp 8:25; 2 Cron 6:16; Luca 1:69; Fapte 2:30;
 • 12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi învăţăturile Mele pe care li le voi da, vor şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.”
 • 13 Da*, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
 • * Ps 48:1; Ps 48:2;
 • 14 „Acesta* este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
 • * Ps 68:16;
 • 15 Îi voi* binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
 • * Ps 147:14;
 • 16 Voi îmbrăca în* mântuire pe preoţii lui şi** credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
 • * 2 Cron 6:41; Ps 132:9; Ps 149:4; ** Osea 11:12;
 • 17 Acolo* voi înălţa puterea lui David, voi pregăti** o candelă unsului Meu,
 • * Ezec 29:21; Luca 1:69; ** 1 Imp 15:4; 2 Cron 21:7;
 • 18 voi îmbrăca* cu ruşine pe vrăjmaşii lui şi peste el va străluci cununa lui.”
 • * Ps 35:26; Ps 109:29;
  Psalmii, capitolul 132