Psalmii  


Capitolul 135
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L*, robi ai Domnului,
 • * Ps 113:1; Ps 134:1;
 • 2 care* staţi în Casa Domnului, în curţile** Casei Dumnezeului nostru!
 • * Luca 2:37; ** Ps 92:13; Ps 96:8; Ps 116:19;
 • 3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun*; cântaţi Numele Lui, căci** este binevoitor!
 • * Ps 119:68; ** Ps 147:1;
 • 4 Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov*, pe Israel, ca să fie al Lui.
 • * Exod 19:5; Deut 7:6; Deut 7:7; Deut 10:15;
 • 5 Ştiu că Domnul este mare* şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.
 • * Ps 95:3; Ps 97:9;
 • 6 Domnul face tot* ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
 • * Ps 115:3;
 • 7 El* ridică norii de la marginile pământului, dă** naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
 • * Ier 10:13; Ier 51:16; ** Iov 28:25; Iov 28:26; Iov 38:24; Zah 10:1; Iov 38:22;
 • 8 El* a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.
 • * Exod 12:12; Exod 12:29; Ps 78:51; Ps 136:10;
 • 9 A trimis* semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva** lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
 • * Exod 7-10; ** Ps 136:15;
 • 10 A* lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici:
 • * Num 21:24-26; Num 21:34; Num 21:35; Ps 136:17;
 • 11 pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii* Canaanului;
 • * Ios 12:7;
 • 12 şi* le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel.
 • * Ps 78:55; Ps 136:21; Ps 136:22;
 • 13 Doamne, Numele* Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,
 • * Exod 3:15; Ps 102:12;
 • 14 căci* Domnul va judeca pe poporul Său şi va avea milă de robii Săi.
 • * Deut 32:36;
 • 15 Idolii* neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.
 • * Ps 115:4-8;
 • 16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,
 • 17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.
 • 18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
 • 19 Casa lui Israel, binecuvântaţi* pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
 • * Ps 115:9;
 • 20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
 • 21 Domnul să fie binecuvântat din* Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!
 • * Ps 134:3;
  Psalmii, capitolul 135