Psalmii  


Capitolul 136
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci** în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 118:1; ** 1 Cron 16:34; 1 Cron 16:41; 2 Cron 20:21;
 • 2 Lăudaţi pe Dumnezeul* dumnezeilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Deut 10:17;
 • 3 Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 4 Pe Cel ce* singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 72:18;
 • 5 Pe Cel* ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:1; Prov 3:19; Ier 51:15;
 • 6 Pe Cel* ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:9; Ps 24:2; Ier 10:12;
 • 7 Pe Cel* ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:14;
 • 8 Soarele*, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 1:16;
 • 9 Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 10 Pe Cel* ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 12:29; Ps 135:8;
 • 11 Şi* a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 12:51; Exod 13:3; Exod 13:17;
 • 12 Cu* mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 6:6;
 • 13 Pe Cel* ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 14:21; Exod 14:22; Ps 78:13;
 • 14 Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 15 Şi* a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 14:27; Ps 135:9;
 • 16 Pe Cel* ce a călăuzit pe poporul Său în pustie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Exod 13:18; Exod 15:22; Deut 8:15;
 • 17 Pe Cel* ce a lovit împăraţi mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 135:10; Ps 135:11;
 • 18 Pe* Cel ce a ucis împăraţi puternici, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Deut 29:7;
 • 19 Pe Sihon*, împăratul amoriţilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Num 21:21;
 • 20 Şi pe Og*, împăratul Basanului, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Num 21:33;
 • 21 Şi* le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ios 12:1; Ps 135:12;
 • 22 De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 23 Pe Cel ce Şi-a adus* aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Gen 8:1; Deut 32:36; Ps 113:7;
 • 24 Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • 25 Pe Cel* ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 104:27; Ps 145:15; Ps 147:9;
 • 26 Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
  Psalmii, capitolul 136