Psalmii  


Capitolul 138
 • Un psalm al lui David
 • 1 Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea* dumnezeilor.
 • * Ps 119:46;
 • 2 * închin în** Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.
 • * Ps 28:2; ** 1 Imp 8:29; 1 Imp 8:30; Ps 5:7; Isa 42:21;
 • 3 În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
 • 4 Toţi* împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
 • * Ps 102:15; Ps 102:22;
 • 5 ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
 • 6 Domnul este* înălţat, totuşi vede** pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.
 • * Ps 113:5; Ps 113:6; Isa 57:15; ** Prov 3:34; Iac 4:6; 1 Pet 5:5;
 • 7 Când* umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă mântuieşte.
 • * Ps 23:3; Ps 23:4;
 • 8 Domnul* va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu** părăsi lucrările mâinilor Tale.
 • * Ps 57:2; Fil 1:6; ** Iov 10:3; Iov 10:8; Iov 14:15;
  Psalmii, capitolul 138