Psalmii  


Capitolul 143
 • Un psalm al lui David
 • 1 Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în* credincioşia şi dreptatea Ta!
 • * Ps 13:1;
 • 2 Nu* intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea** Ta.
 • * Iov 14:3; ** Exod 34:7; Iov 4:17; Iov 9:2; Iov 15:14; Iov 25:4; Ps 130:3; Ecl 7:20; Rom 3:20; Gal 2:16;
 • 3 Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme.
 • 4 Îmi* este mâhnit duhul în mine, îmi este tulburată inima înăuntrul meu.
 • * Ps 77:3; Ps 142:3;
 • 5 Mi-aduc* aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale.
 • * Ps 77:5; Ps 77:10; Ps 77:11;
 • 6 Îmi întind* mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul** după Tine ca un pământ uscat. (Oprire)
 • * Ps 88:9; ** Ps 63:1;
 • 7 Grăbeşte de m-ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde Faţa Ta! Căci* aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă.
 • * Ps 28:1;
 • 8 Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă* bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi** calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
 • * Ps 46:5; ** Ps 5:8; Ps 25:1;
 • 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost!
 • 10 Învaţă-mă* să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul** Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!
 • * Ps 25:4; Ps 25:5; Ps 139:24; ** Neem 9:20; Isa 26:10;
 • 11 Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă*; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
 • * Ps 119:25;
 • 12 În bunătatea Ta, nimiceşte* pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi potrivnicii sufletului meu, căci eu** sunt robul Tău.
 • * Ps 54:5; ** Ps 116:16;
  Psalmii, capitolul 143