Psalmii  


Capitolul 145
 • O cântare de laudă a lui David
 • * Ps 100:1;
 • 1 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
 • 2 În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci!
 • 3 Mare* este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea** Lui este nepătrunsă.
 • * Ps 96:4; Ps 147:5; ** Iov 5:9; Iov 9:10; Rom 11:33;
 • 4 Fiecare* neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
 • * Isa 38:19;
 • 5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
 • 6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
 • 7 Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
 • 8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare*, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Num 14:18; Ps 86:5; Ps 86:15; Ps 103:8;
 • 9 Domnul este bun* faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
 • * Ps 100:5; Naum 1:7;
 • 10 Toate* lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
 • * Ps 19:1;
 • 11 Vor spune slava Împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
 • 12 ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.
 • 13 Împărăţia* Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
 • * Ps 146:10; 1 Tim 1:17;
 • 14 Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă* pe cei încovoiaţi.
 • * Ps 146:8;
 • 15 Ochii* tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu** le dai hrana la vreme.
 • * Ps 104:27; ** Ps 136:25;
 • 16 Îţi deschizi mâna şi* saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
 • * Ps 104:21; Ps 147:9;
 • 17 Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.
 • 18 Domnul este lângă* toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată** inima.
 • * Deut 4:7; ** Ioan 4:24;
 • 19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
 • 20 Domnul* păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi.
 • * Ps 31:23; Ps 97:10;
 • 21 Gura mea să vestească lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!
  Psalmii, capitolul 145