Psalmii  


Capitolul 146
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Laudă*, suflete, pe Domnul!
 • * Ps 103:1;
 • 2 Voi lăuda pe Domnul cât* voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
 • * Ps 104:33;
 • 3 Nu* vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
 • * Ps 118:8; Ps 118:9; Isa 2:22;
 • 4 Suflarea lor trece*, se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile** lor.
 • * Ps 104:29; Ecl 12:7; Isa 2:22; ** 1 Cor 2:6;
 • 5 Ferice* de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
 • * Ps 144:15; Ier 17:7;
 • 6 El* a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.
 • * Gen 1:1; Apoc 14:7;
 • 7 El* face dreptate celor asupriţi; dă** pâine celor flămânzi; Domnul izbăveşte pe prinşii de război;
 • * Ps 103:6; ** Ps 107:9; Ps 68:6; Ps 107:10; Ps 107:14;
 • 8 Domnul* deschide ochii orbilor; Domnul** îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.
 • * Mat 9:30; Ioan 9:7-32; ** Ps 145:14; Ps 147:6; Luca 13:13;
 • 9 Domnul* ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar** răstoarnă calea celor răi.
 • * Deut 10:18; Ps 68:5; ** Ps 147:6;
 • 10 Domnul* împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!
 • * Exod 15:18; Ps 10:16; Ps 145:13; Apoc 11:15;
  Psalmii, capitolul 146