Psalmii  


Capitolul 147
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Căci* este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este** plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
 • * Ps 92:1; ** Ps 135:3; Ps 33:1;
 • 2 Domnul zideşte* iarăşi Ierusalimul, strânge** pe surghiuniţii lui Israel,
 • * Ps 102:16; ** Deut 30:3;
 • 3 tămăduieşte* pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.
 • * Ps 51:17; Isa 57:15; Isa 61:1; Luca 4:18;
 • 4 El socoteşte* numărul stelelor şi le dă nume la toate.
 • * Gen 15:5; Isa 40:26;
 • 5 Mare* este Domnul nostru şi puternic prin tăria** Lui, priceperea Lui este fără margini.
 • * 1 Cron 16:25; Ps 48:1; Ps 96:4; Ps 145:3; ** Naum 1:3; Isa 40:28;
 • 6 Domnul* sprijină pe cei nenorociţi şi doboară pe cei răi la pământ.
 • * Ps 146:8; Ps 146:9;
 • 7 Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!
 • 8 El* acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi.
 • * Iov 38:26; Iov 38:27; Ps 104:13; Ps 104:14;
 • 9 El* dă hrană vitelor şi puilor** corbului când strigă.
 • * Iov 38:41; Ps 104:27; Ps 104:28; Ps 136:25; Ps 145:15; ** Iov 38:41; Mat 6:26;
 • 10 Nu* de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
 • * Ps 33:16-18; Osea 1:7;
 • 11 Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
 • 12 Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
 • 13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;
 • 14 El* dă pace ţinutului tău şi te satură cu cel mai bun grâu**.
 • * Isa 60:17; Isa 60:18; ** Ps 132:15;
 • 15 El* Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
 • * Iov 37:12; Ps 107:20;
 • 16 El* dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa.
 • * Iov 37:6;
 • 17 El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi: cine poate sta înaintea frigului Său?
 • 18 El* Îşi trimite Cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.
 • * Ps 147:15; Iov 37:10;
 • 19 El* descoperă lui Iacov Cuvântul Său, lui Israel, legile** şi poruncile Sale.
 • * Deut 33:2-4; Ps 76:1; Ps 78:5; Ps 103:7; ** Mal 4:4;
 • 20 El n-a* lucrat aşa cu toate neamurile şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
 • * Deut 4:32-34; Rom 3:1; Rom 3:2;
  Psalmii, capitolul 147