Psalmii  


Capitolul 148
  • 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
  • 2 Lăudaţi-L*, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
  • * Ps 103:20; Ps 103:21;
  • 3 Lăudaţi-L, soare şi lună! Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
  • 4 Lăudaţi-L, cerurile* cerurilor şi voi, ape**, care sunteţi mai presus de ceruri!
  • * 1 Imp 8:27; 2 Cor 12:2; ** Gen 1:7;
  • 5 Să laude Numele Domnului, căci* El a poruncit şi au fost făcute,
  • * Gen 1:1; Gen 1:6; Gen 1:7; Ps 33:6-9;
  • 6 le-a* întărit pe veci de veci, le-a dat legi şi nu le va călca.
  • * Ps 89:37; Ps 119:90; Ps 119:91; Ier 31:35; Ier 31:36; Ier 33:25;
  • 7 Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri* de mare şi adâncuri toate,
  • * Isa 43:20;
  • 8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năprasnice, care* împliniţi poruncile Lui,
  • * Ps 147:15-18;
  • 9 munţi* şi dealuri toate, pomi roditori şi cedri, toţi,
  • * Isa 44:23; Isa 49:13; Isa 55:12;
  • 10 fiare şi vite, toate, târâtoare şi păsări înaripate,
  • 11 împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului,
  • 12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii!
  • 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele* Lui este înălţat: măreţia** Lui este mai presus de pământ şi ceruri.
  • * Ps 8:1; Isa 12:4; ** Ps 113:4;
  • 14 El* a înălţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă** pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe Domnul!
  • * Ps 75:10; ** Ps 149:9; Efes 2:17;
  Psalmii, capitolul 148