Psalmii  


Capitolul 149
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi* Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!
 • * Ps 33:3; Isa 42:10;
 • 2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut*, să se veselească fiii Sionului de Împăratul** lor!
 • * Iov 35:10; Ps 100:3; Isa 54:5; ** Zah 9:9; Mat 21:5;
 • 3 Să laude* Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!
 • * Ps 81:2; Ps 150:4;
 • 4 Căci Domnul* are plăcere de poporul Său şi slăveşte** pe cei nenorociţi mântuindu-i.
 • * Ps 35:27; ** Ps 132:16;
 • 5 Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte* de bucurie în aşternutul lor!
 • * Iov 35:10;
 • 6 Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor şi sabia* cu două tăişuri, în mâna lor,
 • * Evr 4:12; Apoc 1:16;
 • 7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;
 • 8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri şi pe mai-marii lor cu obezi de fier,
 • 9 ca* să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta** este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!
 • * Deut 7:1; Deut 7:2; ** Ps 148:14;
  Psalmii, capitolul 149