Psalmii  


Capitolul 17
 • O rugăciune a lui David
 • 1 Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!
 • 2 Să se arate dreptatea mea înaintea Ta şi să privească ochii Tăi neprihănirea mea!
 • 3 Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta* noaptea, dacă mă vei încerca**, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc.
 • * Ps 16:7; ** Iov 23:10; Ps 26:2; Ps 66:10; Ps 139:2; Zah 13:9; Mal 3:2; Mal 3:3; 1 Pet 1:7;
 • 4 Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;
 • 5 paşii mei stau neclintiţi* pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
 • * Ps 119:133;
 • 6 Strig* către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!
 • * Ps 116:2;
 • 7 Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată*, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost şi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta!
 • * Ps 31:21;
 • 8 Păzeşte-mă* ca lumina ochiului, ocroteşte-mă, la umbra** aripilor Tale,
 • * Deut 32:10; Zah 2:8; ** Rut 2:12; Ps 36:7; Ps 57:1; Ps 61:4; Ps 63:7; Ps 91:1; Ps 91:4; Mat 23:37;
 • 9 de cei răi care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte care mă împresoară!
 • 10 Ei îşi închid* inima, au cuvinte semeţe** în gură.
 • * Deut 32:15; Iov 15:27; Ps 73:7; Ps 119:70; ** 1 Sam 2:3; Ps 31:18;
 • 11 Se ţin de paşii mei, mă înconjoară* chiar, mă pândesc ca** să mă trântească la pământ.
 • * 1 Sam 23:26; ** Ps 10:8-10;
 • 12 Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.
 • 13 Scoală-te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia* Ta!
 • * Isa 10:5;
 • 14 Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta* şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.
 • * Ps 73:12; Luca 16:25; Iac 5:5;
 • 15 Dar eu, în nevinovăţia* mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura** de chipul Tău.
 • * 1 Ioan 3:2; ** Ps 4:6; Ps 4:7; Ps 16:11; Ps 65:4;
  Psalmii, capitolul 17