Psalmii  


Capitolul 22
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Se cântă ca „Cerboaica zorilor”.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Dumnezeule*! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile** mele?
 • * Mat 27:46; Marc 15:34; ** Evr 5:7;
 • 2 Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi; strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
 • 3 Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor* lui Israel.
 • * Deut 10:21;
 • 4 În Tine se încredeau părinţii noştri; se încredeau şi-i izbăveai.
 • 5 Strigau către Tine şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine* şi nu rămâneau de ruşine.
 • * Ps 25:2; Ps 25:3; Ps 31:1; Ps 71:1; Isa 49:23; Rom 9:33;
 • 6 Dar eu sunt vierme*, nu om, am ajuns de ocara oamenilor** şi dispreţuit de popor.
 • * Iov 25:6; Isa 41:14; ** Isa 53:3;
 • 7 Toţi cei ce mă văd* îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap** şi zic:
 • * Mat 27:39; Marc 15:29; Luca 23:35; ** Iov 16:4; Ps 109:25;
 • 8 „S-a încrezut* în Domnul! Să-l mântuiască** Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
 • * Mat 27:43; ** Ps 91:14;
 • 9 Da, Tu m-ai* scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;
 • * Ps 71:6;
 • 10 de când eram la sânul* mamei am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
 • * Isa 46:3; Isa 49:1;
 • 11 Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul şi nimeni nu-mi vine în ajutor.
 • 12 O mulţime* de tauri sunt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.
 • * Deut 32:14; Ps 68:30; Ezec 39:18; Amos 4:1;
 • 13 Îşi deschid* gura împotriva mea, ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
 • * Iov 16:10; Ps 35:21; Plang 2:16; Plang 3:46;
 • 14 Am ajuns ca apa care se scurge şi toate oasele* mi se despart; mi s-a făcut inima** ca ceara şi se topeşte înăuntrul meu.
 • * Dan 5:6; ** Ios 7:5; Iov 23:16;
 • 15 Mi se usucă puterea* ca lutul şi mi se lipeşte** limba de cerul gurii; m-ai adus în ţărâna morţii.
 • * Prov 17:22; ** Iov 29:10; Plang 4:4; Ioan 19:28;
 • 16 Căci nişte câini mă înconjoară*, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns** mâinile şi picioarele;
 • * Apoc 22:15; ** Mat 27:35; Marc 15:24; Luca 23:33; Ioan 19:23; Ioan 19:37; Ioan 20:25;
 • 17 toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc* şi mă privesc;
 • * Luca 23:27; Luca 23:35;
 • 18 îşi împart* hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
 • * Luca 23:34; Ioan 19:23; Ioan 19:24;
 • 19 Dar Tu, Doamne, nu Te depărta*! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!
 • * Ps 10:1; Ps 22:11;
 • 20 Scapă-mi sufletul de sabie şi viaţa* din ghearele câinilor**!
 • * Ps 22:16; ** Ps 35:17;
 • 21 Scapă-mă* din gura leului şi scoate-mă** din coarnele bivolului!
 • * 2 Tim 4:17; ** Isa 34:7; Fapte 4:27;
 • 22 Voi vesti* Numele Tău fraţilor** mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
 • * Ps 40:9; Evr 2:12; ** Ioan 20:17; Rom 8:29;
 • 23 Cei ce* vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
 • * Ps 135:19; Ps 135:20;
 • 24 Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci* îl ascultă când strigă către El.
 • * Evr 5:7;
 • 25 În adunarea cea mare, Tu* vei fi pricina laudelor mele şi-mi voi împlini juruinţele** în faţa celor ce se tem de Tine.
 • * Ps 35:18; Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 111:1; ** Ps 66:13; Ps 116:14; Ecl 5:4;
 • 26 Cei săraci* vor mânca şi se vor sătura, cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima** pe vecie!
 • * Lev 7:11; Lev 7:12; Lev 7:15; Lev 7:16; Ps 69:32; Isa 65:13; ** Ioan 6:51;
 • 27 Toate* marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul; toate familiile neamurilor** se vor închina înaintea Ta.
 • * Ps 2:8; Ps 72:11; Ps 86:9; Ps 98:3; Isa 49:6; ** Ps 96:7;
 • 28 Căci* a Domnului este Împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri.
 • * Ps 47:8; Obad 1:21; Zah 14:9; Mat 6:13;
 • 29 Toţi cei puternici* de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi** cei ce se coboară în ţărână, cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
 • * Ps 45:12; ** Isa 26:19; Fil 2:10;
 • 30 O sămânţă de oameni Îi va sluji şi se va vorbi* despre Domnul către cei ce vor veni** după ei.
 • * Ps 87:6; ** Ps 78:6; Ps 86:9; Ps 102:18;
 • 31 Aceştia vor veni* şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.
 • * Isa 60:3; Rom 3:21; Rom 3:22;
  Psalmii, capitolul 22