Psalmii  


Capitolul 24
 • Un psalm al lui David
 • 1 Al Domnului este* pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!
 • * Exod 9:29; Exod 19:5; Deut 10:14; Iov 41:11; Ps 50:12; 1 Cor 10:26; 1 Cor 10:28;
 • 2 Căci* El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.
 • * Gen 1:9; Iov 38:6; Ps 104:5; Ps 136:6; 2 Pet 3:5;
 • 3 Cine* va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt?
 • * Ps 15:1;
 • 4 Cel* ce are mâinile nevinovate** şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jurㆆ ca să înşele.
 • * Isa 33:15; Isa 33:16; ** Iov 17:9; 1 Tim 2:8; Mat 5:8; †† Ps 15:4;
 • 5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.
 • 6 Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută* Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Oprire)
 • * Ps 27:8; Ps 105:4;
 • 7 Porţi, ridicaţi-vă* capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca** să intre Împăratul slavei!
 • * Isa 26:2; ** Ps 97:6; Hag 2:7; Mal 3:1; 1 Cor 2:8;
 • 8 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
 • 9 Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!
 • 10 „Cine este acest Împărat al slavei?” Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! (Oprire)
  Psalmii, capitolul 24