Psalmii  


Capitolul 25
 • Un psalm al lui David
 • 1 La Tine*, Doamne, îmi înalţ sufletul.
 • * Ps 86:4; Ps 143:8; Plang 3:41;
 • 2 În Tine, Dumnezeule, mă încred*: să nu fiu dat de ruşine, ca să** nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!
 • * Ps 22:5; Ps 31:1; Ps 34:8; Isa 28:16; Isa 49:23; Rom 10:11; ** Ps 13:4;
 • 3 Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine, ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.
 • 4 Arată-mi, Doamne, căile* Tale şi învaţă-mă cărările Tale!
 • * Exod 33:13; Ps 5:8; Ps 27:11; Ps 86:11; Ps 119:1; Ps 143:8; Ps 143:10;
 • 5 Povăţuieşte-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!
 • 6 Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea* şi bunătatea Ta, căci sunt veşnice.
 • * Ps 103:17; Ps 106:1; Ps 107:1; Isa 63:15; Ier 33:11;
 • 7 Nu-Ţi aduce aminte de greşelile* din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele, ci adu-Ţi aminte de mine, după** îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!
 • * Iov 13:26; Iov 20:11; Ier 3:25; ** Ps 51:1;
 • 8 Domnul este bun şi drept, de aceea arată El păcătoşilor calea.
 • 9 El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
 • 10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.
 • 11 Pentru* Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci** mare este!
 • * Ps 31:3; Ps 79:9; Ps 109:21; Ps 143:11; ** Rom 5:20;
 • 12 Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia* Domnul îi arată calea pe care trebuie s-o aleagă.
 • * Ps 37:23;
 • 13 El* va locui în fericire şi sămânţa** lui va stăpâni ţara.
 • * Prov 19:23; ** Ps 37:11; Ps 37:22; Ps 37:29;
 • 14 Prietenia* Domnului este pentru cei ce se tem de El şi legământul făcut cu El le dă învăţătură.
 • * Prov 3:32; Ioan 7:17; Ioan 15:15;
 • 15 Eu îmi întorc necurmat ochii* spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laţ.
 • * Ps 141:8;
 • 16 Priveşte-mă* şi ai milă de mine, căci sunt părăsit şi nenorocit!
 • * Ps 69:16; Ps 86:16;
 • 17 Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!
 • 18 Uită-Te* la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele!
 • * 2 Sam 16:12;
 • 19 Vezi cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei şi cu ce ură mare mă urmăresc.
 • 20 Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă! Nu* mă lăsa să fiu dat de ruşine când mă încred în Tine!
 • * Ps 25:2;
 • 21 Să mă ocrotească nevinovăţia şi neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine!
 • 22 Izbăveşte*, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui!
 • * Ps 130:8;
  Psalmii, capitolul 25