Psalmii  


Capitolul 27
 • Un psalm al lui David
 • 1 Domnul este lumina* şi mântuirea** mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?
 • * Ps 84:11; Isa 60:19; Isa 60:20; Mica 7:8; ** Exod 15:2; Ps 62:2; Ps 62:6; Ps 118:14; Ps 118:21; Isa 12:2;
 • 2 Când înaintează cei răi împotriva mea, ca* să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.
 • * Ps 14:4;
 • 3 Chiar o oştire de* ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
 • * Ps 3:6;
 • 4 Un* lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc** toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.
 • * Ps 26:8; ** Ps 65:4; Luca 2:37; Ps 90:17;
 • 5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui în* ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe** o stâncă.
 • * Ps 31:20; Ps 83:3; Ps 91:1; Isa 4:6; ** Ps 40:2;
 • 6 Iată că mi se şi înalţă capul* peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.
 • * Ps 3:3;
 • 7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
 • 8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută* Faţa Mea!” Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!
 • * Ps 24:6; Ps 105:4;
 • 9 Nu-mi* ascunde Faţa Ta, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!
 • * Ps 69:17; Ps 143:7;
 • 10 Căci* tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.
 • * Isa 49:15;
 • 11 Învaţă-mă*, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmaşilor mei.
 • * Ps 25:4; Ps 86:11; Ps 119:1;
 • 12 Nu* mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori** mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
 • * Ps 35:25; ** 1 Sam 22:9; 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; Ps 35:11; Fapte 9:1;
 • 13 O, dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe* pământul celor vii!…
 • * Ps 56:13; Ps 116:9; Ps 142:5; Ier 11:19; Ezec 26:20;
 • 14 Nădăjduieşte* în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!
 • * Ps 31:24; Ps 62:1; Ps 62:5; Ps 130:5; Isa 25:9; Hab 2:3;
  Psalmii, capitolul 27