Psalmii  


Capitolul 29
 • Un psalm al lui David
 • 1 Fiii lui Dumnezeu, daţi* Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • * 1 Cron 16:28; 1 Cron 16:29; Ps 96:7-9;
 • 2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe* sfinte!
 • * 2 Cron 20:21;
 • 3 Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul* slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
 • * Iov 37:4; Iov 37:5;
 • 4 Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
 • 5 Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii* Libanului,
 • * Isa 2:13;
 • 6 îi* face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul** sar ca nişte pui de bivoli.
 • * Ps 114:4; ** Deut 3:9;
 • 7 Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc,
 • 8 glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să tremure pustia Cades*.
 • * Num 13:26;
 • 9 Glasul Domnului face pe cerboaice* să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”
 • * Iov 39:1-3;
 • 10 Domnul stătea* pe scaunul Lui de domnie când cu potopul şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.
 • * Gen 6:17; Iov 38:8; Iov 38:25; Ps 10:16;
 • 11 Domnul* dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.
 • * Ps 28:8;
  Psalmii, capitolul 29