Psalmii  


Capitolul 31
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Doamne, în Tine* mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în** dreptatea Ta!
 • * Ps 22:5; Ps 25:2; Ps 71:1; Isa 49:23; ** Ps 143:1;
 • 2 Pleacă-Ţi* urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!
 • * Ps 71:2;
 • 3 Căci* Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea şi, pentru** Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.
 • * Ps 18:2; ** Ps 23:3; Ps 25:11;
 • 4 Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins vrăjmaşii, căci Tu eşti Ocrotitorul meu!
 • 5 În mâinile* Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat!
 • * Luca 23:46; Fapte 7:59;
 • 6 Eu urăsc pe cei ce* se lipesc de idoli deşerţi şi mă încred în Domnul.
 • * Iona 2:8;
 • 7 Fă-mă să mă veselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii* neliniştea sufletului meu
 • * Ioan 10:27;
 • 8 şi nu mă vei da* în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele** la loc larg!
 • * Deut 32:30; 1 Sam 17:46; 1 Sam 24:18; ** Ps 4:1; Ps 18:19;
 • 9 Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit* de întristare;
 • * Ps 6:7;
 • 10 mi se sfârşeşte viaţa în durere şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele*!
 • * Ps 32:3; Ps 102:3;
 • 11 Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns* de ocară, de mare ocară, pentru vecinii** mei şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă fug de mine.
 • * Ps 41:8; Isa 53:4; ** Iov 19:13; Ps 38:11; Ps 88:8; Ps 88:18; Ps 64:8;
 • 12 Sunt uitat de* inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.
 • * Ps 88:4; Ps 88:5;
 • 13 Aud* vorbele rele ale multora, văd spaima** care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea şi uneltesc să-mi ia viaţa.
 • * Ier 20:10; ** Ier 6:25; Ier 20:3; Plang 2:22; Mat 27:1;
 • 14 Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
 • 15 Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!
 • 16 * să lumineze Faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta!
 • * Num 6:25; Num 6:26; Ps 4:6; Ps 67:1;
 • 17 Doamne, să nu* rămân de ruşine când Te chem, ci să rămână de ruşine cei răi şi ei să se coboare muţi** în Locuinţa morţilor!
 • * Ps 25:2; ** 1 Sam 2:9; Ps 115:17;
 • 18 Să amuţească* buzele mincinoase, care vorbesc** cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!
 • * Ps 12:3; ** 1 Sam 2:3; Ps 94:4; Iuda 1:15;
 • 19 O, cât* de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
 • * Isa 64:4; 1 Cor 2:9;
 • 20 Tu* îi ascunzi la adăpostul Feţei Tale de cei ce-i prigonesc, îi** ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.
 • * Ps 27:5; Ps 32:7; ** Iov 5:21;
 • 21 Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în* chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o** cetate întărită!
 • * Ps 17:7; ** 1 Sam 23:7;
 • 22 În* pornirea mea nechibzuită, ziceam: „Sunt izgonit** dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre Tine.
 • * 1 Sam 23:26; Ps 116:11; ** Isa 38:11; Isa 38:12; Plang 3:54; Iona 2:4;
 • 23 Iubiţi* dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El, căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi şi pedepseşte aspru pe cei mândri!
 • * Ps 34:9;
 • 24 Fiţi tari* şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!
 • * Ps 27:14;
  Psalmii, capitolul 31