Psalmii  


Capitolul 32
 • Un psalm al lui David. O cântare
 • 1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată* şi de cel cu păcatul acoperit!
 • * Ps 85:2; Rom 4:6-8;
 • 2 Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă* Domnul nelegiuirea şi în** duhul căruia nu este viclenie!
 • * 2 Cor 5:19; ** Ioan 1:47;
 • 3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate,
 • 4 căci zi şi noapte mâna* Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire)
 • * 1 Sam 5:6; 1 Sam 5:11; Iov 33:7; Ps 38:2;
 • 5 Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi* Domnului fărădelegile!” (Oprire) Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.
 • * Prov 28:13; Isa 65:24; Luca 15:18; Luca 15:21; 1 Ioan 1:9;
 • 6 De* aceea orice om evlavios să se roage** Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.
 • * 1 Tim 1:16; ** Isa 55:6; Ioan 7:34;
 • 7 Tu* eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări** de izbăvire. (Oprire)
 • * Ps 9:9; Ps 27:5; Ps 31:20; Ps 119:114; ** Exod 15:1; Jud 5:1; 2 Sam 22:1;
 • 8 „Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
 • 9 Nu* fiţi ca un cal sau ca un catâr fără** pricepere, pe care-l struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-l legi ca să nu se apropie de tine!
 • * Prov 26:3; Iac 3:3; ** Iov 35:11;
 • 10 De multe* dureri are parte cel rău, dar cel ce** se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
 • * Prov 13:21; Rom 2:9; ** Ps 34:8; Ps 84:12; Prov 16:20; Ier 17:7;
 • 11 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă* în Domnul şi veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!
 • * Ps 64:10; Ps 68:3;
  Psalmii, capitolul 32