Psalmii  


Capitolul 33
 • 1 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în* Domnul! Oamenilor** fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
 • * Ps 32:11; Ps 97:12; ** Ps 147:1;
 • 2 Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu alăuta cu* zece coarde!
 • * Ps 92:3; Ps 144:9;
 • 3 Cântaţi-I* o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!
 • * Ps 96:1; Ps 98:1; Ps 144:9; Ps 149:1; Isa 42:10; Apoc 5:9;
 • 4 Căci Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.
 • 5 El* iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea** Domnului umple pământul.
 • * Ps 11:7; Ps 45:7; ** Ps 119:64;
 • 6 Cerurile au fost făcute prin* Cuvântul Domnului şi toată** oştirea lor, prin suflarea gurii Lui.
 • * Gen 1:6; Gen 1:7; Evr 11:3; 2 Pet 3:5; ** Iov 26:13; Gen 2:1;
 • 7 El* îngrămădeşte apele mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări.
 • * Gen 1:9; Iov 26:10; Iov 38:8;
 • 8 Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
 • 9 Căci El* zice şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.
 • * Gen 1:3; Ps 148:5;
 • 10 Domnul* răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor.
 • * Isa 8:10; Isa 19:3;
 • 11 Dar sfaturile* Domnului dăinuiesc pe vecie şi planurile inimii Lui, din neam în neam.
 • * Iov 23:13; Prov 19:21; Isa 46:10;
 • 12 Ferice* de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege** El de moştenire!
 • * Ps 65:4; Ps 144:15; ** Exod 19:5; Deut 7:6;
 • 13 Domnul priveşte din* înălţimea cerurilor şi vede pe toţi fiii oamenilor.
 • * 2 Cron 16:9; Iov 28:24; Ps 11:4; Ps 14:2; Prov 15:3;
 • 14 Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.
 • 15 El le întocmeşte inima la toţi şi ia aminte* la toate faptele lor.
 • * Iov 34:21; Ier 32:19;
 • 16 Nu mărimea oştirii scapă pe împărat*, nu mărimea puterii izbăveşte pe viteaz;
 • * Ps 44:6;
 • 17 calul nu poate* da chezăşia biruinţei şi toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
 • * Ps 20:7; Ps 147:10; Prov 21:31;
 • 18 Iată*, ochiul Domnului priveşte peste** cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
 • * Iov 36:7; Ps 34:15; 1 Pet 3:12; ** Ps 147:11;
 • 19 ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină* cu viaţă în mijlocul foametei.
 • * Iov 5:20; Ps 37:19;
 • 20 Sufletul* nostru nădăjduieşte în Domnul; El** este Ajutorul şi Scutul nostru.
 • * Ps 62:1; Ps 62:5; Ps 130:6; ** Ps 115:9-11;
 • 21 Da, inima* noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
 • * Ps 13:5; Zah 10:7; Ioan 16:22;
 • 22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine!
  Psalmii, capitolul 33