Psalmii  


Capitolul 35
 • Un psalm al lui David
 • 1 Apără-mă* Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă** Tu cu cei ce se luptă cu mine!
 • * Ps 43:1; Ps 119:154; Plang 3:58; ** Exod 14:25;
 • 2 Ia* pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi!
 • * Isa 42:13;
 • 3 Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”!
 • 4 Ruşinaţi* şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi** şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!
 • * Ps 35:26; Ps 40:14; Ps 40:15; Ps 70:2; Ps 70:3; ** Ps 129:5;
 • 5 Să fie* ca pleava luată de vânt şi să-i gonească îngerul Domnului!
 • * Iov 21:18; Ps 1:4; Ps 83:13; Isa 29:5; Osea 13:3;
 • 6 Drumul să le fie întunecos* şi alunecos şi să-i urmărească îngerul Domnului!
 • * Ps 73:18; Ier 23:12;
 • 7 Căci mi-au întins* laţul lor, fără pricină, pe o groapă, pe care au săpat-o fără temei, ca să-mi ia viaţa;
 • * Ps 9:15;
 • 8 să-i ajungă* prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul** pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!
 • * 1 Tes 5:3; ** Ps 7:15; Ps 7:16; Ps 57:6; Ps 141:9; Ps 141:10; Prov 5:22;
 • 9 Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se* va veseli de mântuirea Lui.
 • * Ps 13:5;
 • 10 Toate* oasele mele vor zice: „Doamne, cine** poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?”
 • * Ps 51:8; ** Exod 15:11; Ps 71:19;
 • 11 Nişte martori* mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
 • * Ps 27:12;
 • 12 Îmi întorc* rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.
 • * Ps 38:20; Ps 109:3-5; Ier 18:20; Ioan 10:32;
 • 13 Şi eu, când* erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post şi mă rugam** cu capul plecat la sân.
 • * Iov 30:25; Ps 69:10; Ps 69:11; ** Mat 10:13; Luca 10:6;
 • 14 Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.
 • 15 Dar când mă clatin eu, ei se bucură şi se strâng; se strâng fără ştirea mea*, ca să mă batjocorească, şi mă sfâşie** neîncetat.
 • * Iov 30:1; Iov 30:8; Iov 30:12; ** Iov 16:9;
 • 16 Scrâşnesc* din dinţi împotriva mea împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.
 • * Iov 16:9; Ps 37:12; Plang 2:16;
 • 17 Doamne, până când Te vei uita* la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viaţa** din ghearele acestor pui de lei!
 • * Hab 1:13; ** Ps 22:20;
 • 18 Şi eu Te voi lăuda* în adunarea cea mare şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.
 • * Ps 22:25; Ps 22:31; Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 111:1;
 • 19 * nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi, nici să** nu-şi facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei!
 • * Ps 13:4; Ps 25:2; Ps 38:16; ** Ps 69:4; Ps 109:3; Ps 119:161; Plang 3:52; Ioan 15:25; Iov 15:12; Prov 6:13; Prov 10:10;
 • 20 Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
 • 21 Îşi deschid* gura larg împotriva mea şi zic: „Ha**! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!”
 • * Ps 22:13; ** Ps 40:15; Ps 54:7; Ps 70:3;
 • 22 Doamne, Tu vezi*: nu** tăcea! Nu Te depărta de mine, Doamne!
 • * Exod 3:7; Fapte 7:34; ** Ps 28:1; Ps 83:1; Ps 10:1; Ps 22:11; Ps 22:19; Ps 38:21; Ps 71:12;
 • 23 Trezeşte-Te şi scoală-Te* să-mi faci dreptate! Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!
 • * Ps 44:23; Ps 80:2;
 • 24 Judecă-mă* după** dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!
 • * Ps 26:1; ** 2 Tes 1:6; Ps 35:19;
 • 25 * nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!” Să nu zică: „L-am înghiţit**!”
 • * Ps 27:12; Ps 70:3; Ps 140:8; ** Plang 2:16;
 • 26 Ci să fie ruşinaţi* şi înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea! Să se îmbrace** cu ruşine şi ocară cei ce se ridică împotriva mea!
 • * Ps 35:4; Ps 40:14; ** Ps 109:29; Ps 132:18; Ps 38:16;
 • 27 * se bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea şi să zică** neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!”
 • * Rom 12:15; 1 Cor 12:26; ** Ps 70:4; Ps 149:4;
 • 28 Şi atunci limba* mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.
 • * Ps 50:15; Ps 51:14; Ps 71:24;
  Psalmii, capitolul 35