Psalmii  


Capitolul 37
 • Un psalm al lui David
 • 1 Nu* te mânia pe cei răi şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
 • * Ps 37:7; Ps 73:3; Prov 23:17; Prov 24:1; Prov 24:19;
 • 2 căci sunt cosiţi iute, ca* iarba, şi se veştejesc ca verdeaţa!
 • * Ps 90:5; Ps 90:6;
 • 3 Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie!
 • 4 Domnul să-ţi fie desfătarea* şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
 • * Isa 58:14;
 • 5 Încredinţează-ţi* soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra!
 • * Ps 55:22; Prov 16:8; Mat 6:25; Luca 12:22; 1 Pet 5:7;
 • 6 El va* face să strălucească dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca soarele la amiază.
 • * Iov 11:17; Mica 7:9;
 • 7 Taci* înaintea Domnului şi nădăjduieşte** în El! Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele!
 • * Ps 62:1; ** Isa 30:15; Plang 3:26; Ps 37:1; Ps 37:8; Ier 12:1;
 • 8 Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu* te supăra, căci supărarea duce numai la rău!
 • * Ps 73:3; Efes 4:26;
 • 9 Fiindcă* cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni** ţara.
 • * Iov 27:13; Iov 27:14; ** Ps 37:11; Ps 37:22; Ps 37:29; Isa 57:13;
 • 10 Încă* puţină vreme şi cel rău nu va mai fi; te vei** uita la locul unde era şi nu va mai fi.
 • * Evr 10:36; Evr 10:37; ** Iov 7:10; Iov 20:9;
 • 11 Cei* blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.
 • * Mat 5:5;
 • 12 Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit şi* scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
 • * Ps 35:16;
 • 13 Domnul* râde de cel rău, căci vede că-i vine şi lui ziua**.
 • * Ps 2:4; ** 1 Sam 26:10;
 • 14 Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
 • 15 Dar sabia* lor intră în însăşi inima lor şi li se sfărâmă arcurile.
 • * Mica 5:6;
 • 16 Mai* mult face puţinul celui neprihănit decât belşugul multor răi.
 • * Prov 15:16; Prov 16:8; 1 Tim 6:6;
 • 17 Căci braţele* celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
 • * Iov 38:15; Ps 10:15; Ezec 30:21;
 • 18 Domnul* cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi şi moştenirea lor ţine pe** vecie.
 • * Ps 1:6; ** Isa 60:21;
 • 19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în* zilele de foamete.
 • * Iov 5:20; Ps 33:19;
 • 20 Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pier ca* fumul.
 • * Ps 102:3;
 • 21 Cel rău ia cu împrumut şi nu dă înapoi, dar cel neprihănit* este milos şi dă.
 • * Ps 112:5; Ps 112:9;
 • 22 Căci* cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt** nimiciţi.
 • * Prov 3:33; ** Ps 37:9;
 • 23 Domnul* întăreşte paşii omului când Îi place calea lui;
 • * 1 Sam 2:9; Prov 16:9;
 • 24 dacă se* întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână.
 • * Ps 34:19; Ps 34:20; Ps 40:2; Ps 91:12; Prov 24:16; Mica 7:8; 2 Cor 4:9;
 • 25 Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi* pâinea.
 • * Iov 15:23; Ps 59:15; Ps 109:10;
 • 26 Ci el totdeauna* este milos şi dă cu împrumut, şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
 • * Deut 15:8; Deut 15:10; Ps 112:5; Ps 112:9;
 • 27 Depărtează-te* de rău, fă binele şi vei dăinui pe vecie!
 • * Ps 34:14; Isa 1:16; Isa 1:17;
 • 28 Căci Domnul iubeşte* dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar** sămânţa celor răi este nimicită.
 • * Ps 11:7; ** Ps 21:10; Prov 2:22; Isa 14:20;
 • 29 Cei* neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie.
 • * Prov 2:21;
 • 30 Gura* celui neprihănit vesteşte înţelepciunea şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
 • * Mat 12:35;
 • 31 Legea* Dumnezeului său este în inima lui şi nu i se clatină paşii.
 • * Deut 6:6; Ps 40:8; Ps 119:98; Isa 51:7;
 • 32 Cel rău pândeşte* pe cel neprihănit şi caută să-l omoare,
 • * Ps 10:8;
 • 33 dar Domnul nu-l lasă* în mâinile lui şi nu-l osândeşte** când vine la judecată.
 • * 2 Pet 2:9; ** Ps 109:31;
 • 34 Nădăjduieşte* în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea pe cei răi nimiciţi**.
 • * Ps 27:14; Ps 37:9; Prov 20:22; ** Ps 52:5; Ps 52:6; Ps 91:8;
 • 35 Am văzut* pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
 • * Iov 5:3;
 • 36 Dar când am trecut a doua oară, nu mai era* acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
 • * Iov 20:5;
 • 37 Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug, căci omul* de pace are parte de moştenitori,
 • * Isa 32:17; Isa 57:2;
 • 38 dar* cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită.
 • * Ps 1:4; Ps 52:5;
 • 39 Scăparea* celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului**.
 • * Ps 3:8; ** Ps 9:9;
 • 40 Domnul îi* ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că** se încred în El.
 • * Isa 31:5; ** 1 Cron 5:20; Dan 3:17; Dan 3:28; Dan 6:23;
  Psalmii, capitolul 37