Psalmii  


Capitolul 38
 • Un psalm al lui David.
 • Spre aducere aminte
 • 1 Doamne*, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta!
 • * Ps 6:1;
 • 2 Căci săgeţile* Tale s-au înfipt în mine şi mâna** Ta apasă asupra mea.
 • * Iov 6:4; ** Ps 32:4;
 • 3 N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio* vlagă în oasele mele în urma păcatului meu.
 • * Ps 6:2;
 • 4 Căci fărădelegile* mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt** prea grele pentru mine.
 • * Ezra 9:6; Ps 40:12; ** Mat 11:28;
 • 5 Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
 • 6 Sunt gârbovit, peste măsură de istovit*. Toată ziua umblu** plin de întristare.
 • * Ps 35:14; ** Iov 30:28; Ps 42:9; Ps 43:2;
 • 7 Căci o durere arzătoare* îmi mistuie măruntaiele şi n-a mai rămas nimic** sănătos în carnea mea.
 • * Iov 7:5; ** Ps 38:3;
 • 8 Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârşire; tulburarea inimii mele mă face să gem*.
 • * Iov 3:24; Ps 22:1; Isa 59:11;
 • 9 Doamne, toate dorinţele mele sunt înaintea Ta şi suspinele mele nu-Ţi sunt ascunse.
 • 10 Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte şi lumina* ochilor mei nu mai este cu mine.
 • * Ps 6:7; Ps 88:9;
 • 11 Prietenii* şi cunoscuţii mei se depărtează** de rana mea şi rudele mele stau deoparte.
 • * Ps 31:11; ** Luca 10:31; Luca 10:32; Luca 23:49;
 • 12 Cei ce vor să-mi ia viaţa îşi întind cursele*, cei ce-mi caută nenorocirea spun** răutăţi şi toată ziua urzesc la înşelătorii.
 • * 2 Sam 17:1-3; ** 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; Ps 35:20;
 • 13 Iar eu* sunt ca un surd: n-aud; sunt** ca un mut, care nu deschide gura.
 • * 2 Sam 16:10; ** Ps 39:2; Ps 39:9;
 • 14 Sunt ca un om care n-aude şi în gura căruia nu este niciun răspuns.
 • 15 Doamne, în Tine nădăjduiesc*; Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!
 • * 2 Sam 16:12; Ps 39:7;
 • 16 Căci zic: „Nu îngădui să* se bucure vrăjmaşii mei de mine şi să se fudulească** împotriva mea, când mi se clatină piciorul!”
 • * Ps 13:4; ** Ps 35:26; Deut 32:35;
 • 17 Căci sunt aproape să cad şi durerea mea este totdeauna înaintea mea.
 • 18 Îmi mărturisesc* fărădelegea, mă doare** de păcatul meu.
 • * Ps 32:5; Prov 28:13; ** 2 Cor 7:9; 2 Cor 7:10;
 • 19 Dar vrăjmaşii mei sunt plini de viaţă şi plini de putere; cei ce mă urăsc fără* temei sunt mulţi la număr.
 • * Ps 35:19;
 • 20 Ei îmi întorc* rău pentru bine, îmi sunt potrivnici, pentru că** eu urmăresc binele.
 • * Ps 35:12; ** 1 Pet 3:13; Ioan 3:12;
 • 21 Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule, nu* Te depărta de mine!
 • * Ps 35:22;
 • 22 Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mântuirea* mea!
 • * Ps 27:1; Ps 62:2; Ps 62:6; Isa 12:2;
  Psalmii, capitolul 38