Psalmii  


Capitolul 40
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Îmi pusesem nădejdea* în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
 • * Ps 27:14; Ps 37:7;
 • 2 M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei*; mi-a pus** picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.
 • * Ps 69:2; Ps 69:14; ** Ps 27:5; Ps 37:23;
 • 3 Mi-a pus în gură o cântare* nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi** au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în Domnul.
 • * Ps 33:3; ** Ps 52:6;
 • 4 Ferice* de omul care îşi pune încrederea în Domnul şi care nu** se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!
 • * Ps 34:8; Ier 17:7; ** Ps 101:3; Ps 101:7; Ps 125:5;
 • 5 Doamne Dumnezeule, multe* sunt minunile şi planurile** Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.
 • * Exod 15:11; Iov 5:9; Iov 9:10; Ps 71:15; Ps 92:5; Ps 139:6; Ps 139:17; ** Isa 55:8;
 • 6 Tu nu doreşti nici jertfă*, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere-de-tot, nici jertfă de ispăşire.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 50:8; Ps 51:16; Isa 1:11; Isa 66:3; Osea 6:6; Mat 9:13; Mat 12:7; Evr 10:5;
 • 7 Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – În sulul cărţii este scris* despre mine. –
 • * Luca 24:44;
 • 8 Vreau* să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în** fundul inimii mele.”
 • * Ps 119:16; Ps 119:24; Ps 119:47; Ps 119:92; Ioan 4:34; Rom 7:22; ** Ps 37:31; Ier 31:33; 2 Cor 3:3;
 • 9 Vestesc* îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele**. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!
 • * Ps 22:22; Ps 22:25; Ps 35:18; ** Ps 119:13; Ps 139:2;
 • 10 Nu* ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.
 • * Fapte 20:20; Fapte 20:27;
 • 11 Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea* şi credincioşia Ta mă vor păzi totdeauna.
 • * Ps 43:3; Ps 57:3; Ps 61:7;
 • 12 Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns* pedepsele pentru nelegiuirile mele şi nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu şi mi se înmoaie** inima.
 • * Ps 38:4; ** Ps 73:26;
 • 13 Izbăveşte-mă*, Doamne! Vino, Doamne, degrabă în ajutorul meu!
 • * Ps 70:1;
 • 14 Să fie ruşinaţi* şi înfruntaţi toţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească de ruşine cei ce-mi doresc pierzarea!
 • * Ps 35:4; Ps 35:26; Ps 70:2; Ps 70:3; Ps 71:13;
 • 15 * rămână înlemniţi de ruşinea** lor cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”
 • * Ps 70:3; ** Ps 73:19;
 • 16 Să se bucure* şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică** fără încetare: „Mărit să fie Domnul!”
 • * Ps 70:4; ** Ps 35:27;
 • 17 Eu* sunt sărac şi lipsit, dar Domnul** Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu: nu zăbovi, Dumnezeule!
 • * Ps 70:5; ** 1 Pet 5:7;
  Psalmii, capitolul 40