Psalmii  


Capitolul 42
 • CARTEA A DOUA
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Cântarea fiilor lui Core
 • 1 Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!
 • 2 Sufletul* meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel** viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?
 • * Ps 63:1; Ps 84:2; Ioan 7:37; ** 1 Tes 1:9;
 • 3 Cu lacrimi* mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare**: „Unde este Dumnezeul tău?”
 • * Ps 80:5; Ps 102:9; ** Ps 42:10; Ps 79:10; Ps 115:2;
 • 4 Mi-aduc aminte şi-mi vărs* tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulţime şi cum înaintam** în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare.
 • * Iov 30:16; Ps 62:8; ** Isa 30:29;
 • 5 Pentru ce* te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte** în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
 • * Ps 42:11; Ps 43:5; ** Plang 3:24;
 • 6 Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la Tine mă gândesc din ţara Iordanului, din Hermon şi din muntele Miţear.
 • 7 Un val* cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale; toate** talazurile şi valurile Tale trec peste mine.
 • * Ier 4:20; Ezec 7:26; ** Ps 88:7; Iona 2:3;
 • 8 Ziua, Domnul îmi dădea* îndurarea Lui, iar noaptea**, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele.
 • * Lev 25:21; Deut 28:8; Ps 133:3; ** Iov 35:10; Ps 32:7; Ps 63:6; Ps 149:5;
 • 9 De aceea zic lui Dumnezeu, Stânca mea: „Pentru ce mă uiţi? Pentru ce* trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului?”
 • * Ps 38:6; Ps 43:2;
 • 10 Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmaşii mei şi-mi zic neîncetat*: „Unde este Dumnezeul tău?”
 • * Ps 42:3; Ioel 2:17; Mica 7:10;
 • 11 Pentru ce* te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
 • * Ps 42:5; Ps 43:5;
  Psalmii, capitolul 42