Psalmii  


Capitolul 46
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al fiilor lui Core.
 • De cântat pe alamot. O cântare
 • 1 Dumnezeu este adăpostul* şi sprijinul nostru, un ajutor** care nu lipseşte niciodată în nevoi.
 • * Ps 62:7; Ps 62:8; Ps 91:2; Ps 142:5; ** Deut 4:7; Ps 145:18;
 • 2 De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor,
 • 3 chiar* dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. (Oprire)
 • * Ps 93:3; Ps 93:4; Ier 5:22; Mat 7:25;
 • 4 Este un râu* ale cărui izvoare înveselesc cetatea** lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.
 • * Isa 8:7; ** Ps 48:1; Ps 48:8; Isa 60:14;
 • 5 Dumnezeu este în* mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
 • * Deut 23:14; Isa 12:6; Ezec 43:7; Ezec 43:9; Osea 11:9; Ioel 2:27; Tef 3:15; Zah 2:5; Zah 2:10; Zah 2:11; Zah 8:3;
 • 6 Neamurile* se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul** se topeşte de groază.
 • * Ps 2:1; ** Ios 2:9; Ios 2:24;
 • 7 Domnul* oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)
 • * Ps 46:11; Num 14:9; 2 Cron 13:12;
 • 8 Veniţi* şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
 • * Ps 66:5;
 • 9 El* a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat** arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război.
 • * Isa 2:4; ** Ps 76:3; Ezec 39:9;
 • 10 „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc* peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.”
 • * Isa 2:11; Isa 2:17;
 • 11 Domnul* oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. (Oprire)
 • * Ps 46:7;
  Psalmii, capitolul 46