Psalmii  


Capitolul 47
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm făcut de fiii lui Core
 • 1 Bateţi* din palme, toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
 • * Isa 55:12;
 • 2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat*: El este Împărat** mare peste tot pământul.
 • * Deut 7:21; Neem 1:5; Ps 76:12; ** Mal 1:14;
 • 3 El* ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
 • * Ps 18:47;
 • 4 El ne alege moştenirea*, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. (Oprire)
 • * 1 Pet 1:4;
 • 5 Dumnezeu Se suie* în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
 • * Ps 68:24; Ps 68:25;
 • 6 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
 • 7 Căci* Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi** o cântare înţeleaptă!
 • * Zah 14:9; ** 1 Cor 14:15; 1 Cor 14:16;
 • 8 Dumnezeu* împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
 • * 1 Cron 16:31; Ps 93:1; Ps 96:10; Ps 97:1; Ps 99:1; Apoc 19:6;
 • 9 Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul* Dumnezeului lui Avraam; căci** ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.
 • * Rom 4:11; Rom 4:12; ** Ps 89:18;
  Psalmii, capitolul 47