Psalmii  


Capitolul 50
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Dumnezeu*, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte şi cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.
 • * Neem 9:32; Isa 9:6; Ier 32:18;
 • 2 Din Sion, care este întruparea* frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu**.
 • * Ps 48:2; ** Deut 33:2; Ps 80:1;
 • 3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc* mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică.
 • * Lev 10:2; Num 16:35; Ps 97:3; Dan 7:10;
 • 4 El* strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:
 • * Deut 4:26; Deut 31:28; Deut 32:1; Isa 1:2; Mica 6:1; Mica 6:2;
 • 5 „Strângeţi-Mi pe credincioşii* Mei, care** au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”
 • * Deut 33:3; Isa 13:3; ** Exod 24:7;
 • 6 Atunci, cerurile* vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu** este Cel ce judecă. (Oprire)
 • * Ps 97:6; ** Ps 75:7;
 • 7 „Ascultă*, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa! Eu sunt Dumnezeu**, Dumnezeul tău.
 • * Ps 81:8; ** Exod 20:2;
 • 8 Nu* pentru jertfele tale te** mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.
 • * Osea 6:6; ** Isa 1:11; Ier 7:22;
 • 9 Nu* voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.
 • * Mica 6:6; Fapte 17:25;
 • 10 Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
 • 11 Eu cunosc toate păsările de pe munţi şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.
 • 12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci* a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.
 • * Exod 19:5; Deut 10:14; Iov 41:11; Ps 24:1; 1 Cor 10:26; 1 Cor 10:28;
 • 13 Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor?
 • 14 Adu ca jertfă* lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi** juruinţele făcute Celui Preaînalt!
 • * Osea 14:2; Evr 13:15; ** Deut 23:21; Iov 22:27; Ps 76:11; Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 15 Cheamă-Mă* în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă** vei proslăvi!”
 • * Iov 22:27; Ps 91:15; Ps 107:6; Ps 107:13; Ps 107:19; Ps 107:28; Zah 13:9; ** Ps 50:23; Ps 22:23;
 • 16 Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu,
 • 17 când* tu urăşti mustrările şi arunci** cuvintele Mele înapoia ta?
 • * Rom 2:21; Rom 2:22; ** Neem 9:26;
 • 18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti* cu el şi te însoţeşti cu** preacurvarii.
 • * Rom 1:32; ** 1 Tim 5:22;
 • 19 Dai drumul gurii la rău şi limba ta* urzeşte vicleşuguri.
 • * Ps 52:2;
 • 20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.
 • 21 Iată ce ai făcut, şi* Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit** că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!
 • * Ecl 8:11; Ecl 8:12; Isa 26:10; Isa 57:11; ** Rom 2:4; Ps 90:8;
 • 22 Luaţi seama dar, voi, care uitaţi* pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu fie nimeni să vă scape.
 • * Iov 8:13; Ps 9:17; Isa 51:13;
 • 23 Cine* aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui** ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
 • * Ps 27:6; Rom 12:1; ** Gal 6:16;
  Psalmii, capitolul 50  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta