Psalmii  


Capitolul 51
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba
 • 1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge* fărădelegile mele!
 • * Ps 51:9; Isa 43:25; Isa 44:22; Col 2:14;
 • 2 Spală-mă* cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
 • * Evr 9:14; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 1:9; Apoc 1:5;
 • 3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile* şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
 • * Ps 32:5; Ps 38:18;
 • 4 Împotriva Ta, numai* împotriva Ta am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea** Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.
 • * Gen 20:6; Gen 39:9; Lev 5:19; Lev 6:2; 2 Sam 12:13; ** Luca 15:21; Rom 3:4;
 • 5 Iată că* sunt născut în nelegiuire şi** în păcat m-a zămislit mama mea.
 • * Iov 14:4; Ps 58:8; Ioan 3:6; Rom 5:12; Efes 2:3; ** Iov 14:4;
 • 6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul* inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!
 • * Iov 38:36;
 • 7 Curăţeşte-mă* cu isop şi voi fi curat; spală-mă şi voi fi** mai alb decât zăpada!
 • * Lev 14:4; Lev 14:6; Lev 14:49; Num 19:18; Evr 9:19; ** Isa 1:18;
 • 8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu se* vor bucura!
 • * Mat 5:4;
 • 9 Întoarce-Ţi* privirea de la păcatele mele, şterge** toate nelegiuirile mele!
 • * Ier 16:17; ** Ps 51:1;
 • 10 Zideşte în mine o inimă* curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
 • * Fapte 15:9; Efes 2:10;
 • 11 Nu mă lepăda de la* Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul** Tău cel Sfânt!
 • * Gen 4:14; 2 Imp 13:23; ** Rom 8:9; Efes 4:30;
 • 12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh* de bunăvoinţă!
 • * 2 Cor 3:1;
 • 13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
 • 14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui* vărsat şi limba mea va lăuda** îndurarea Ta!
 • * 2 Sam 11:17; 2 Sam 12:9; ** Ps 35:28;
 • 15 Doamne, deschide-mi buzele şi gura mea va vesti lauda Ta!
 • 16 Dacă ai fi voit jertfe*, Ţi-aş fi adus, dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.
 • * Num 15:27; Num 15:30; Ps 40:6; Ps 50:8; Isa 1:11; Ier 7:22; Osea 6:6;
 • 17 Jertfele* plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.
 • * Ps 34:18; Isa 57:15; Isa 66:2;
 • 18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului!
 • 19 Atunci vei primi jertfe* neprihănite, arderi-de-tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.
 • * Ps 4:5; Mal 3:3;
  Psalmii, capitolul 51