Psalmii  


Capitolul 52
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • O cântare a lui David.
 • Făcută cu prilejul celor spuse de Doeg, Edomitul, lui Saul, când zicea:
 • „David s-a dus în casa lui Ahimelec.”
 • 1 Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule*? Bunătatea lui Dumnezeu ţine în veci.
 • * 1 Sam 21:7;
 • 2 Limba* ta nu născoceşte decât răutate, ca** un brici ascuţit, viclean ce eşti!
 • * Ps 50:19; ** Ps 57:4; Ps 59:7; Ps 64:3;
 • 3 Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna* decât adevărul. (Oprire)
 • * Ier 9:4; Ier 9:5;
 • 4 Tu iubeşti numai cuvinte nimicitoare, limbă înşelătoare!
 • 5 De aceea şi Dumnezeu te va doborî pe vecie, te va apuca şi te va ridica din cortul tău şi te va dezrădăcina* din pământul celor vii. (Oprire)
 • * Prov 2:22;
 • 6 Cei* fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi** vor râde de el, zicând:
 • * Iov 22:19; Ps 37:34; Ps 40:3; Ps 64:9; Mal 1:5; ** Ps 58:10;
 • 7 „Iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se* încredea în bogăţiile lui cele mari şi se bizuia pe răutatea lui.”
 • * Ps 49:6;
 • 8 Dar eu sunt în Casa lui Dumnezeu ca* un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci.
 • * Ier 11:16; Osea 14:6;
 • 9 Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci* este binevoitor.
 • * Ps 54:6;
  Psalmii, capitolul 52