Psalmii  


Capitolul 53
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat la flaut. O cântare a lui David
 • 1 Nebunul* zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul** care să facă binele.
 • * Ps 10:4; Ps 14:1; ** Rom 3:10;
 • 2 Dumnezeu Se uită* de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput şi să caute** pe Dumnezeu.
 • * Ps 33:13; ** 2 Cron 15:2; 2 Cron 19:3;
 • 3 Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
 • 4 Şi-au* pierdut oare mintea cei ce săvârşesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea şi nu cheamă pe Dumnezeu?
 • * Ier 4:22;
 • 5 Atunci* vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi** oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.
 • * Lev 26:17; Lev 26:36; Prov 28:1; ** Ezec 6:5;
 • 6 O*, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli şi Israel se va bucura.
 • * Ps 14:7;
  Psalmii, capitolul 53