Psalmii  


Capitolul 55
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat pe instrumente cu coarde.
 • O cântare a lui David
 • 1 Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele!
 • 2 Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc* încoace şi încolo şi mă frământ
 • * Isa 38:14;
 • 3 din pricina zarvei vrăjmaşului şi din pricina apăsării celui rău. Căci* ei aruncă nenorocirea peste mine şi mă urmăresc cu mânie.
 • * 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; 2 Sam 19:19;
 • 4 Îmi tremură inima* în mine şi mă cuprinde spaima morţii,
 • * Ps 16:3;
 • 5 mă apucă frica şi groaza şi mă iau fiorii.
 • 6 Eu zic: „O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura şi aş găsi undeva odihnă!”
 • 7 Da, aş fugi departe de tot şi m-aş duce să locuiesc în pustie. (Oprire)
 • 8 Aş fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic şi de furtuna aceasta.
 • 9 Nimiceşte-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă* şi certuri;
 • * Ier 6:7;
 • 10 zi şi noapte ei îi dau ocol pe ziduri: nelegiuirea şi răutatea sunt în sânul ei;
 • 11 răutatea este în mijlocul ei şi vicleşugul şi înşelătoria nu lipsesc din pieţele ei.
 • 12 Nu* un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi; nu potrivnicul meu se ridică** împotriva mea, căci m-aş ascunde dinaintea lui.
 • * Ps 41:9; ** Ps 35:26; Ps 38:16;
 • 13 Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate* de cruce şi prieten cu mine!
 • * 2 Sam 15:12; 2 Sam 16:23; Ps 41:9; Ier 9:4;
 • 14 Noi, care trăiam împreună într-o plăcută prietenie şi ne duceam împreună* cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!
 • * Ps 42:4;
 • 15 Să vină moartea peste ei şi să se coboare* de vii în Locuinţa morţilor, căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor!
 • * Num 16:30;
 • 16 Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa.
 • 17 Seara*, dimineaţa şi la amiază, oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.
 • * Dan 6:10; Luca 18:1; Fapte 3:1; Fapte 10:3; Fapte 10:9; Fapte 10:30; 1 Tes 5:17;
 • 18 Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va aduce pacea, căci mulţi* mai sunt împotriva mea!
 • * 2 Cron 32:7; 2 Cron 32:8;
 • 19 Dumnezeu va auzi şi-i va smeri, El, care* din veşnicie stă pe scaunul Lui de domnie. (Oprire) Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare şi nu se tem de Dumnezeu.
 • * Deut 33:27;
 • 20 Ei pun* mâna pe cei ce trăiau** în pace cu ei şi îşi calcă legământul.
 • * Fapte 12:1; ** Ps 7:4;
 • 21 Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul; cuvintele* lor sunt mai alunecoase decât untdelemnul, dar, când ies ele din gură, sunt nişte săbii.
 • * Ps 28:3; Ps 57:4; Ps 62:4; Ps 64:3; Prov 5:3; Prov 5:4; Prov 12:18;
 • 22 Încredinţează-ţi* soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini! El nu** va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
 • * Ps 37:5; Mat 6:25; Luca 12:22; 1 Pet 5:7; ** Ps 37:24;
 • 23 Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii* setoşi de sânge şi de înşelăciune nu** vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
 • * Ps 5:6; ** Iov 15:32; Prov 10:27; Ecl 7:17;
  Psalmii, capitolul 55  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta